Questionmark Perception
Jan 25 2021 |
Ingelogd als : kandidaat
Lettergrootte aanpassen

Inleiding

Inleiding

Dit is het EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.NL) voorbeeldexamen. Op dit examen is het Reglement voor de Examens van EXIN van toepassing.

Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft een aantal antwoorden, waarvan er één correct is.

Het maximaal aantal te behalen punten is 40. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. U hebt 26 punten of meer nodig om te slagen.

De beschikbare tijd is 60 minuten.

Veel succes!

Copyright © EXIN Holding B.V. 2019. All rights reserved.
EXIN® is a registered trademark.

Vraag

1  van 40
Welk type team kan de beste eisen, architecturen en ontwerpen bedenken?

Vraag

2  van 40
Wat moet de ontwikkelsnelheid zijn volgens de Agile-principes?

Vraag

3  van 40
Wat is een bewering uit het Agile Manifesto?

Vraag

4  van 40
Eén persoon werkt aan de code en een ander observeert en becommentarieert. Zo nu en dan draaien ze de rollen om.

Volgens welke praktijk werken deze personen?

Vraag

5  van 40
Wie kan de beslissingen van de Product Owner overrulen?

Vraag

6  van 40
Wie weet het meeste over de voortgang naar een zakelijke doelstelling of een release?

Vraag

7  van 40
Een klant vraagt om een rapport met de toegevoegde functionaliteit en de gevonden en gerepareerde fouten. Dit rapport moet aan het einde van een Sprint klaar zijn.

Wie kan dit rapport het beste opstellen?

Vraag

8  van 40
Wat is de voornaamste verantwoordelijkheid van een Scrum Master om een Scrum Team zo productief mogelijk te laten werken?

Vraag

9  van 40
Het senior management wil regelmatig audits houden om te zien of het Scrum Team de praktijken en principes van Scrum volgt.

Wie kan deze audit het beste uitvoeren?

Vraag

10  van 40
Tegen het einde van een Sprint realiseert het Development Team zich dat het de User Story's die het op zich had genomen, niet op tijd afkrijgt.

Wat kan het Development Team nu het beste doen?

Vraag

11  van 40
Wat is de meest efficiënte en effectieve methode om informatie over te dragen aan en binnen het Development Team?

Vraag

12  van 40
Tijdens een Sprint werkt een lid van het Development Team aan een taak.

Wie is verantwoordelijk voor deze taak?

Vraag

13  van 40
Een team bevindt zich in de overgang naar Scrum. Ze hadden al een rol genaamd projectcoördinator, die interactie mogelijk maakt, hindernissen wegneemt en optreedt als procescoach voor het team.

Hoe wordt deze rol na de overgang genoemd?

Vraag

14  van 40
Hoelang mag een Scrum Team van vijf mensen erover doen om de Spint Planning voor een Sprint van drie weken gereed te krijgen?

Vraag

15  van 40
Wat is een Sprint?

Vraag

16  van 40
Wat is een potentieel releasebaar deel van een product tijdens een Sprint?

Vraag

17  van 40
Waarom moet de Daily Scrum altijd op dezelfde locatie en tijd worden gehouden?

Vraag

18  van 40
Een lid van een Development Team dat onderdeel is van een Scrum Team denkt dat een senior technisch architect uit een ander Scrum Team waardevolle inzichten en feedback kan geven op het product.

Tijdens welke gebeurtenis kan het beste om deze feedback worden gevraagd?

Vraag

19  van 40
Halverwege een Sprint is een team klaar met alle Sprint Backlog items.

Wat kan het team het beste doen?

Vraag

20  van 40
De Product Backlog items worden gerangschikt van meest waardevol naar minst waardevol. Er zijn een paar criteria die bepalen hoe waardevol een Product Backlog item is.

Wat zijn deze criteria?

Vraag

21  van 40
De 'S' in 'INVEST' staat voor "small" (klein).

Welke items in de Product Backlog moeten klein zijn?

Vraag

22  van 40
Een Scrum Team wil een duidelijke checklist opstellen met items die moeten worden voltooid voordat een User Story als voltooid kan worden beschouwd.

Welk artefact gebruikt het team daar waarschijnlijk voor?

Vraag

23  van 40
Een Product Owner wil dat een User Story in twee dagen wordt voltooid. Het Development Team dat aan de Story werkt, denkt dat de Story vijf dagen in beslag zal nemen. De Scrum Master vindt dat er drie dagen nodig zijn. Een inhoudelijk expert die in het verleden aan vergelijkbare Story's heeft gewerkt, denkt dat het maximaal een dag werk is.

Welke schatting moet worden gebruikt voor de planning?

Vraag

24  van 40
Een Scrum Team selecteert een Product Backlog item voor de Sprint Backlog.

Wat moet het Development Team doen om het geselecteerde Product Backlog item te voltooien?

Vraag

25  van 40
Hoe kan de rol die de Daily Scrum speelt in het bewaken van een Scrum-project het beste worden omgeschreven?

Vraag

26  van 40
Tijdens de Daily Scrum worden er drie vragen beantwoord.

Wat is een van deze vragen?

Vraag

27  van 40
Een Scrum Team werkt aan een project in Sprints van twee weken. Tijdens de Sprint Planning-bijeenkomst van de vijftiende Sprint zegt de Scrum Master:

"We hebben in de laatste twaalf Sprints gezien dat we geen potentieel releasebare increments in twee weken kunnen leveren. Laten we Sprint 16 langer maken."

Moet de duur worden verlengd?

Vraag

28  van 40
Een Scrum Team is bezig User Story's te schatten. De Scrum Master stelt de Planning poker-techniek voor.

Wat houdt Planning poker in?

Vraag

29  van 40
Hoe worden Story Points bij het gebruik van Affinity estimation toegewezen aan User Story's?

Vraag

30  van 40
De afgelopen 8 Sprints heeft het Scrum Team 72 Story Points aan werk voltooid. Het Scrum Team wordt nu gevraagd om aan een nieuw project te werken dat naar schatting uit 56 Story Points bestaat.

Hoeveel Sprints zijn er nodig om dit project te voltooien?

Vraag

31  van 40
Een veelgebruikte best practice is om User Story's te definiëren aan de hand van het acroniem 'INVEST'. De 'S' in INVEST staat voor 'Small' (klein).

Wat moet er klein zijn met betrekking tot de User Story in een Sprint?

Vraag

32  van 40
De voortgang van een Sprint wordt bijgehouden in een Burn-down chart.

Wat laat een Burn-down chart zien?

Vraag

33  van 40
Het valt een Scrum Master tijdens de controle van een Burn-down chart op dat de onderkant van de staaf tussen Sprint 3 en 4 boven de horizontale as is gaan uitstijgen.

Wat is er gebeurd in Sprint 3?

Vraag

34  van 40
Hoe wordt de snelheid van een team gedefinieerd?

Vraag

35  van 40
Een Scrum Team gebruikt een Kanban-bord. De Work-in-Progress-limiet (WiP-limiet) van een kolom op het Kanban-bord wordt bereikt.

Wat moet er gebeuren als deze situatie zich voordoet?

Vraag

36  van 40
Wat is een belangrijk voordeel van informatieradiatoren?

Vraag

37  van 40
Een Scrum Team realiseert zich dat het waarschijnlijk laat zal zijn met het leveren van een component waarop een ander Scrum Team wacht.

Wat is de beste gelegenheid om dit probleem te bespreken en een oplossing daarvoor te vinden?

Vraag

38  van 40
Hoe moet de Definition of Done worden gedefinieerd wanneer meerdere Scrum Teams aan één product werken?

Vraag

39  van 40
Welk contracttype is adaptief en past daarom goed bij de werkwijze van Scrum?

Vraag

40  van 40
Wat levert, bij het opzetten van een Agile-werkplekomgeving, de meeste waarde op voor de samenwerking van een team?