Questionmark Perception
Okt 17 2021 |
Ingelogd als : kandidaat
Lettergrootte aanpassen

Inleiding

Inleiding

Dit is het EXIN BCS Artificial Intelligence Foundation (AIF.NL) voorbeeldexamen. Op dit examen is het Reglement voor de Examens van EXIN van toepassing.

Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft een aantal antwoorden, waarvan er één correct is.

Het maximaal aantal te behalen punten is 40. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. U hebt minimaal 26 punten nodig om te slagen.

De beschikbare tijd is 60 minuten.

Veel succes!

Copyright © BCS, The Chartered Institute for IT 2020.
Copyright © EXIN Holding B.V. 2020. All rights reserved.
EXIN® is a registered trademark.

Vraag

1  van 40
Welke auteur ontwikkelde de logische niveaus van denken?

Vraag

2  van 40
Trustworthy kunstmatige intelligentie (AI) moet volgens de richtlijnen van de Europese Unie (EU)...

Vraag

3  van 40
Wat moet een intelligente agent zijn?

Vraag

4  van 40
Van welke internationale organisatie is Universal Design (design for all) een onderdeel van de duurzaamheidsdoelstellingen?

Vraag

5  van 40
De Europese Unie (EU) heeft richtlijnen gepubliceerd voor ethische en Trustworthy kunstmatige intelligentie (AI).

Wat staat hierbij centraal?

Vraag

6  van 40
Welk wereldwijd instituut heeft zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen gepubliceerd?

Vraag

7  van 40
Deep Blue van IBM heeft een bijdrage geleverd aan het succes van Machine Learning (ML).

In welk jaar versloeg deze computer de wereldkampioen schaken?

Vraag

8  van 40
Wie wordt algemeen beschouwd als de persoon die Machine Learning (ML) heeft gedefinieerd?

Vraag

9  van 40
Wat gebruikt een intelligente agent om zijn omgeving te manipuleren?

Vraag

10  van 40
Hoeveel paradigma's van robotica zijn er?

Vraag

11  van 40
Wat wordt er wel gemeten voor een nutgebaseerde agent maar niet voor een doelgebaseerde agent?

Vraag

12  van 40
Waarvan maakt een intelligente robot gebruik?

Vraag

13  van 40
Wat neemt binnen kunstmatige intelligentie (AI) zijn omgeving waar door middel van sensoren en beïnvloedt zijn omgeving door middel van actuatoren?

Vraag

14  van 40
Waarvan zijn 'reflex' en 'modelgebaseerd' twee typen?

Vraag

15  van 40
Het hiërarchische top-down-paradigma bestaat uit de stappen _______, plannen en handelen.

Welke term ontbreekt hier?

Vraag

16  van 40
Aan welk aspect in het paradigma van robotica zijn perceptie en actie nauw gekoppeld in een schematische voorstelling van een intelligente leeragent (AI learning agent)?

Vraag

17  van 40
Waarden van mensen stimuleren verandering door toekomstige kunstmatige intelligentie (AI) af te stemmen op de...

Vraag

18  van 40
Vinden van de juiste balans tussen under-fitting en over-fitting is onderdeel van een proces voor het bepalen van de...

Vraag

19  van 40
Een project in kunstmatige intelligentie (AI) mislukt zeer waarschijnlijk als het AI-projectteam niet beschikt over...?

Vraag

20  van 40
Welk percentage projecten in kunstmatige intelligentie (AI) levert volgens een onderzoek van Gartner uit 2018 geen resultaten op?

Vraag

21  van 40
Wie bepaalt wat geschikt voor een doel (fit for purpose) is?

Vraag

22  van 40
Wat is een typisch voorbeeld van een financieringsbron voor projecten in kunstmatige intelligentie (AI) die in een vroeg stadium (Technology Readiness Level 1-3) zijn?

Vraag

23  van 40
Wat is nuttig in alle fasen van een Machine Learning-project (ML)?

Vraag

24  van 40
Wat is een voorbeeld van Machine Learning-software (ML)?

Vraag

25  van 40
Wat is een taak bij het voorbereiden van data?

Vraag

26  van 40
Wat wordt in Bayesiaanse netwerken gebruikt om te beschrijven hoe meerdere variabelen mogelijk van invloed zijn geweest op een resultaat?

Vraag

27  van 40
Waarbij wordt gebruik gemaakt in de theorie van vectoranalyse (vector calculus)?

Vraag

28  van 40
Machine Learning (ML) leert van ervaringen door data te analyseren.

Wat is hiervoor nodig?

Vraag

29  van 40
Waaruit bestaat een kunstmatig neuraal netwerk (KNN)?

Vraag

30  van 40
Welk wiskundig deelgebied is gerelateerd aan Machine Learning (ML)?

Vraag

31  van 40
Welk type bibliotheek kan worden gebruikt om voordelig een kunstmatig neuraal netwerk (KNN) te bouwen?

Vraag

32  van 40
Waarvoor staat de term 'pdf' in de statistiek?

Vraag

33  van 40
Waar leert een agent van bij supervised learning?

Vraag

34  van 40
Welk type artificial narrow intelligence-functionaliteit (ANI of zwakke AI) is nuttig voor alle intelligente agenten?

Vraag

35  van 40
Waarvan is robotchirurgie zoals die tegenwoordig wordt gebruikt een voorbeeld?

Vraag

36  van 40
Wat hebben Daugherty en Wilson gedefinieerd in hun boek Human Plus Machine?

Vraag

37  van 40
Welke projectstijl komt in wezen neer op leren van ervaring?

Vraag

38  van 40
Wat wordt in het boek Human Plus Machine van Daugherty en Wilson beschreven als een wenselijke cultuur?

Vraag

39  van 40
Een computerprogramma zoekt uit waar een vliegtuig op een luchthaven kan worden geparkeerd.

Waar is dit een voorbeeld van?

Vraag

40  van 40
Waardoor kunnen ambigue en creatieve taken tegenwoordig beter worden uitgevoerd?