Questionmark Perception
Sep 28 2022 |
Ingelogd als : candidate
Lettergrootte aanpassen

Inleiding

Inleiding

Dit is het EXIN Agile Scrum Product Owner Bridge (ASPOB.NL) voorbeeldexamen. Op dit examen is het Reglement voor de Examens van EXIN van toepassing.

Dit examen bestaat uit 20 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft een aantal antwoorden, waarvan er één correct is.

Het maximaal aantal te behalen punten is 20. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. U hebt minimaal 13 punten nodig om te slagen.

De beschikbare tijd is 45 minuten.

Veel succes!

Copyright © EXIN Holding B.V. 2021. All rights reserved.
EXIN® is a registered trademark.

Vraag

1  van 20
Wat is geen eindverantwoordelijkheid van de Product Owner in een Scrum-team?

Vraag

2  van 20
De Product Owner van een productiebedrijf krijgt negatieve feedback van de klant tijdens elke meeting die ze hebben. De klant blijft klagen dat de Product Owner niet levert waar de klant om heeft gevraagd.

Wat moet de Product Owner doen om het succes van het product te vergroten?

Vraag

3  van 20
Het interne Scrum-team van een grote bank bereidt zich voor op de eerste sprint review. Tijdens deze meeting zullen de teamleden de eerste functionaliteit van een dienst waaraan ze werken, tonen aan het zakelijke team.

De Developers stellen voor dat de Product Owner vertelt over het verrichtte werk en de functionaliteit demonstreert. Ze redeneren dat de Product Owner de stem van de klant (voice of the customer, VoC) is en de taal van het bedrijf spreekt. De Developers vinden dat ze zelf te technisch zijn.

De Scrum Master stelt daarentegen voor dat de Developers hun werk zelf laten zien. Zo kunnen ze de functionaliteit uitleggen en direct eventuele vragen beantwoorden. De Scrum Master en de Product Owner zullen wel aanwezig zijn tijdens de meeting.

Wat is de juiste structuur voor de sprint review?

Vraag

4  van 20
Een effectief productdoel is in Scrum een belangrijk aspect om waarde voor de klant te creëren.

Welke kritieke vraag moet worden beantwoord om te komen tot een effectief productdoel?

Vraag

5  van 20
Amitola Company wil een nieuwe portal maken om de interactie tussen leveranciers en het bedrijf te verbeteren. Voor deze leveranciersportal is een productdoel nodig.

De Product Owner leidt een meeting om het productdoel te ontwikkelen. Ze moet zorgen dat alle stakeholders het eens zijn over het productdoel, omdat deze van essentieel belang is om de juiste koers voor de productontwikkeling te bepalen.

Tijdens de meeting moet eerst de visie voor leveranciersportal duidelijk worden.

Waarom is dit zo belangrijk?

Vraag

6  van 20
In Scrum is er alleen sprake van commitment (toewijding) aan functies wanneer er actief aan wordt gewerkt. Klanten kunnen het echter lastig vinden om zich te commiteren aan de productontwikkeling en een budget beschikbaar te stellen zonder een idee van het product te hebben. Daarom kan het nuttig zijn om klanten een product roadmap te tonen.

Wat is de beste manier om een product roadmap te maken?

Vraag

7  van 20
Een bureau voor digitale communicatie ontwikkelt een reisplatform voor een klant. Gebruikers van het reisplatform moeten op hetzelfde platform een vlucht, kamer en huurauto kunnen boeken. Gedurende het hele project worden er user story's gevonden, ontleed en verfijnd.

De volgende user story's zijn gereed:
- Als zakenreiziger wil ik alleen beschikbare zakenhotels zien en snel en efficiënt een hotel kunnen kiezen.
- Als vakantieganger wil ik een vaste datum kunnen kiezen voor mijn vlucht, zodat ik op reis kan zodra mijn vakantie begint.
- Als vakantieganger wil ik mijn hele reis opéén platform kunnen regelen en zo tijd besparen.

Welke user story is een epic?

Vraag

8  van 20
Günter werkt voor het eerst als Product Owner. Hij twijfelt hoe hij moet omgaan met niet-functionele vereisten in de product backlog.

Hij ontleedt de niet-functionele vereisten in kleinere items op ongeveer dezelfde wijze als functionele vereisten: op het moment dat ze een belangrijke rol gaan spelen. Wanneer een taak die aan een niet-functionele vereiste is gekoppeld gedaan is, verwijdert hij de niet-functionele vereiste uit de product backlog.

Al snel merkt Günter dat wanneer hij story's met niet-functionele vereisten uit de product backlog verwijdert, hij ze later vaak weer moet toevoegen.

Hoe kan hij het beste omgaan met niet-functionele vereisten?

Vraag

9  van 20
Een team werkt voor het eerst met Scrum. De teamleden bespreken hoe ze niet-functionele vereisten en functionele vereisten moeten prioriteren. Functionele vereisten zijn de zakelijke vereisten.

Hoe moeten de niet-functionele vereisten worden geprioriteerd?

Vraag

10  van 20
Welk Scrum-artefact moet het vaakst worden bijgewerkt?

Vraag

11  van 20
Software4You is een leverancier van Software as a Service (SaaS). Het bedrijf werkt al een tijdje met Scrum.

Geteste functies worden momenteel overgedragen van het ontwikkelteam naar het beheerteam. Hierdoor ontstaan soms aanzienlijke vertragingen tussen het voltooien van een sprint en de release van functies. Het beheerteam test software vaak opnieuw aan de hand van eigen vereisten, en vindt daarbij bugs. Alle nieuwe goedgekeurde functies worden opgeleverd in een driemaandelijkse release.

Software4You wil hier verandering in brengen, omdat klanten eisen dat er vaker verbeteringen, bugfixes en nieuwe functies verschijnen.

Wat is de beste manier om de frequentie voor het leveren van waarde te verhogen?

Vraag

12  van 20
Een bedrijf werkt aan een groot product. Er wordt een Nexus-team ingezet om al het werk gedaan te krijgen. De product backlog moet worden geschaald naar meerdere Scrum-teams.

Hoe gebeurt dit binnen een Nexus?

Vraag

13  van 20
Bij grote projecten kunnen meerdere Scrum-teams samenwerken aan hetzelfde product.

Hoe moet de product backlog worden geschaald?

Vraag

14  van 20
Vine Industries is een hip softwarebedrijf dat aangepaste apps schrijft voor bedrijven van allerlei groottes en types. Vine Industries heeft vaak een complexe ontwikkelomgeving en de marktintroductietijd is cruciaal voor de klanten van het bedrijf.

Developers uit meerdere Scrum-teams werken samen aan het leveren van waarde. Er kunnen meerdere Scrum-teams samen aan een product voor één klant werken. De functies die de verschillende teams ontwikkelen, zijn vaak onderling afhankelijk van elkaar. Klanten ontdekken na elke sprint nieuwe vereisten.

Wat is een goede aanpak voor bedrijven waar gewerkt wordt in een complexe Scrum-omgeving?

Vraag

15  van 20
Company SHIELD werkt aan een nieuw intern ERP-systeem (enterprise resource planning) ter vervanging van het verouderde systeem dat momenteel wordt gebruikt. De functionaliteit van dit systeem zal overal in het bedrijf beschikbaar zijn en worden gebruikt in alle 30 landen waar SHIELD actief is.

Het bedrijf gebruikt de traditionele manier om Scrum te schalen. Omdat het ERP-systeem bestaat uit vijf subsystemen, kiest het bedrijf voor een samengestelde teamaanpak gebaseerd op componenten en stelt het vijf Product Owners aan. Elke Product Owner ondersteunt één van de Scrum-teams die parallel aan elkaar aan de afzonderlijke subsystemen werken. Er wordt een chief Product Owner aangesteld die het project coördineert.

Tijdens het plannen van het project stellen de teams voor om voor elke component één product backlog te maken, aangezien deze makkelijker bij te houden en te gebruiken zijn. De chief Product Owner heeft bezwaar tegen dit voorstel en zegt dat er slechts één product backlog moet komen.

Wat is in dit scenario de juiste beslissing voor de product backlog?

Vraag

16  van 20
Een Scrum-team werkt hard, maar weet niet of het gedane werk waardevolle functies oplevert.

De Scrum Master wil het team helpen en besluit het volgende te doen:

1. Het Scrum-team helpen begrijpen waarom duidelijke en bondige product backlog items noodzakelijk zijn;
2. Zorgen dat de Product Owner weet hoe de product backlog moet worden geordend om zoveel mogelijk waarde te creëren;
3. Zorgen dat de Product Owner de geleverde waarde duidelijk uitlegt tijdens de sprint review;
4. De organisatie aansturen en coachen bij de overstap op Scrum.

Welke combinatie van acties helpt om zoveel mogelijk waarde te creëren?

Vraag

17  van 20
Vine Solutions is een in de Verenigde Staten gevestigd bedrijf dat software op maat maakt voor andere bedrijven. Het bedrijf heeft internationale groei als zakelijk doel. Om dit doel te ondersteunen, moet het bedrijf zijn online-aanwezigheid uitbreiden.

De Product Owner heeft diverse productdoelen opgesteld.

Met welk productdoel wordt het zakelijke doel van Vine Solutions het beste ondersteund?

Vraag

18  van 20
12Bike is een fietskoeriersdienst dat zijn digitale platform wil verbeteren om nieuwe fietskoeriers sneller te kunnen inwerken.

12Bike besteedt dit werk uit aan een softwarebedrijf dat werkt met Scrum.

De financieel manager van 12Bike wil het investeringsrendement (return on investment, ROI) berekenen om een indicatie te krijgen van de waarde die het project oplevert.

Krijgt de manager zijn gewenste informatie door de ROI te berekenen?

Vraag

19  van 20
Wat is de beste manier om een goed inzicht te krijgen in de behoeften van klanten en gebruikers?

Vraag

20  van 20
Bij het communiceren met stakeholders, kan het nuttig zijn om een minimaal verkoopbaar product (minimal marketable product, MMP) te definiëren. Dit zorgt ervoor dat de stakeholders iets hebben om te bespreken.

Wat is een MMP?