Questionmark Perception
Sep 28 2022 |
Logged in as : candidate
Change font size

Introduction

Johdanto

Tämä on EXIN SIAM™ Foundation (SIAMF.FI) -esimerkkitentti. Tähän tenttiin sovelletaan EXINin tenttien sääntöjä.

Tentti sisältää 40 monivalintakysymystä. Jokaiseen monivalintakysymykseen annetaan useita vastausvaihtoehtoja, joista vain yksi on oikein, ellei muuta määrätä.

Tämän tentin enimmäispistemäärä on 40. Kustakin oikeasta vastauksesta saa 1 pisteen. Läpäisemiseen vaaditaan 26 pistettä.

Tämän tentin tenttiaika on 60 minuuttia.

Onnea tenttiin!

Copyright © EXIN Holding B.V. 2021. All rights reserved.
EXIN® is a registered trademark.

Question

1  of 40
Minkälainen organisaatio ei todennäköisesti saa SIAMista sen koko arvoa?

Question

2  of 40
Mikä SIAMin ajuriryhmä sisältää data- ja informaatiostandardien ajurin?

Question

3  of 40
Mikä on palveluntuottajan vastuulla SIAM-ekosysteemissä?

Question

4  of 40
Mikä SIAM-ekosysteemin kerros suorittaa päästä-päähän-varmistuksen?

Question

5  of 40
Organisaatio haluaa siirtyä SIAMiin. He haluavat välttää sen, että palveluntuottajat esittävät syytöksiä palveluintegraattorin puolueellisuudesta.

Missä kahdessa rakenteessa tämä käyttäytyminen on epätodennäköisintä?

Muista valita kaksi vastausta.

Question

6  of 40
Mitkä hybridi-palveluintegraattorirakenteen kaksi osapuolta tekevät yhteistyötä tarjotakseen palveluintegraattorikyvykkyyden?

Question

7  of 40
Missä SIAM-tiekartan vaiheessa roolien ja vastuiden periaatteet ja käytännöt pitäisi määritellä?

Question

8  of 40
Konesalipalveluiden tarjoaja kohtasi toistuvia häiriöitä, jotka vaikuttivat kaikkiin päästä päähän -palveluihin. Palveluintegraattorin fasilitoimana he käyttivät muilta palveluntuottajilta saamiaan tietoja ja kehittivät innovaation, joka ratkaisi pysyvästi taustalla olevan juurisyyn.

Kuka pitäisi palkita?

Question

9  of 40
Mikä SIAM-tiekartan vaihe tarjoaa tietämyksen saatavilla olevista teknologioista ja palveluista?

Question

10  of 40
Asiakasorganisaatio haluaa suorittaa SIAM-mallinsa käyttöönoton mahdollisimman lyhyessä ajassa. He ovat valmiita ottamaan riskejä.

Mitä organisaation pitäisi tehdä tämän saavuttamiseksi?

Question

11  of 40
Mitkä kaksi SIAM-tiekartan vaihetta sisältävät SIAM-mallin vaatimusten suunnittelun?

Muista valita kaksi vastausta.

Question

12  of 40
Missä SIAM-tiekartan vaiheessa alkaa organisaation muutosjohtaminen?

Question

13  of 40
Missä SIAM-tiekartan vaiheessa haluttu SIAM-rakenne pitäisi valita?

Question

14  of 40
Mitkä kaksi laukaisinta käynnistävät Käyttöönotto-vaiheen?

Muista valita kaksi vastausta.

Question

15  of 40
Mikä SIAM-rooli on yleensä vastuussa palvelun hallinnosta ja varmistuksesta?

Question

16  of 40
Kuka päättää, mitkä roolit ja vastuut SIAM-mallissa hankintaan organisaation ulkopuolelta?

Question

17  of 40
Mikä rooli on vastuussa sopimusten hallinnasta?

Question

18  of 40
Mitä yksi rakenteellinen elementti kattaa?

Question

19  of 40
Mikä operatiivinen rooli on vastuussa laajavaikutteisen häiriön ratkaisemisesta opittujen asioiden käsittelystä?

Question

20  of 40
Mikä haaste ei liity työkalustrategian luomiseen tarvittavaan teknologiakäytäntöön?

Question

21  of 40
Kun hallitaan tiimejä, joissa on jäseniä eri toiminnoista, mitä viestintäsuunnitelma tarjoaa?

Question

22  of 40
Kun palveluntuottajien välillä integroidaan prosesseja, mitä pitäisi käyttää prosessivirtauksissa ilmenevien aukkojen tunnistamiseksi ja välttämiseksi?

Question

23  of 40
Mikä on pääasiallinen haaste tiimeissä, joissa on jäseniä eri toiminnoista?

Question

24  of 40
Työkalustrategian luomiseen liittyy useita käytäntöjä.

Mikä käytäntö auttaa palveluintegraattoria ja palveluntuottajia ymmärtämään, kuinka SIAM-työkalut kehittyvät?

Question

25  of 40
Mikä on esimerkki päästä päähän -mittauksesta SIAM-ympäristössä?

Question

26  of 40
Mikä näkokohta on yhteinen kaikille prosesseille SIAM-ekosysteemissä?

Question

27  of 40
Mikä on jatkuvan palvelun parantamisen prosessin tarkoitus?

Question

28  of 40
Tom on palveluntuottajan ongelmanhallintapäällikkö.

Mikä on Tomin ongelmanhallintaprosessin tarkoitus?

Question

29  of 40
Minkä prosessin pääasiallinen tarkoitus on järjestelmä- ja palvelukatkosten varhainen tunnistaminen ja välttäminen?

Question

30  of 40
Mikä SIAM-näkökohta on yhteinen kaikille prosesseille SIAM-ekosysteemissä?

Question

31  of 40
Mikä SIAM-näkökohta liittyy prosessin valvontaan ja mittaamiseen?

Question

32  of 40
Mikä SIAM-näkökohta liittyy häiriönhallintaprosessin?

Question

33  of 40
Mikä on SIAM-tiekartan varhaisin vaihe, johon liiketoimintaperusteen muodostamisen haasteellisuus vaikuttaa?

Question

34  of 40
Mihin SIAM-kerrokseen SIAMin onnistumisen mittaamisen haasteellisuus ei vaikuta?

Question

35  of 40
Asiakasorganisaatio asettaa epärealistiset palvelutasot jollekin palveluntuottajistaan.

Mikä riski liittyy tähän suoraan?

Question

36  of 40
Asiakasorganisaatio ei pysty kartoittamaan datavirtauksia ja päästä päähän -palvelua, jolloin se ei pysty ymmärtämään turvallisuuden kattavuutta SIAM-ekosysteemissään.

Mikä riski liittyy tähän suoraan?

Question

37  of 40
Palveluntuottajien on SIAM-ekosysteemissä omaksuttava uusi työskentelytapa.

Mikä kulttuurinen seikka tähän liittyy?

Question

38  of 40
Asiakasorganisaation säilyttämän kontrollin ja omistajuuden tason määritteleminen on tärkeää.

Mikä riski sisältyy tämän päätöksen tekemättä jättämiseen?

Question

39  of 40
Kuinka ITIL-prosessit ja SIAM liittyvät toisiinsa?

Question

40  of 40
Mikä käytäntö keskittyy yhteistoiminnallisen kulttuurin ja jakamisen luomiseen?