Questionmark Perception
Mei 26 2022 |
Ingelogd als : candidate
Lettergrootte aanpassen

Inleiding

Inleiding

Dit is het EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.NL) voorbeeldexamen. Op dit examen is het Reglement voor de Examens van EXIN van toepassing.

Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft een aantal antwoorden, waarvan er één correct is, tenzij anders aangegeven.

Het maximaal aantal te behalen punten is 40. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. U hebt minimaal 26 punten nodig om te slagen.

De beschikbare tijd is 60 minuten.

Veel succes!

Copyright © EXIN Holding B.V. 2021. All rights reserved.
EXIN® is a registered trademark.

Vraag

1  van 40
Wat is de primaire verantwoordelijkheid van een Scrum Master die ervoor zorgt dat een Scrum-team op het hoogst mogelijke productiviteitsniveau blijft werken?

Vraag

2  van 40
Tijdens een sprint werkt een Developer aan een taak.

Wie is eindverantwoordelijk voor deze taak?

Vraag

3  van 40
Alle gebeurtenissen binnen Scrum zijn gebeurtenissen met een timebox.

Wat is het voordeel van timeboxing?

Vraag

4  van 40
Een team maakt de transitie naar Scrum. Het team werkte voorheen met de rol 'projectcoördinator'. Dit is een persoon die helpt een gestroomlijnde werkomgeving voor alle projectleden te creëren.

Wie is hiervoor eindverantwoordelijk na de transitie?

Vraag

5  van 40
Een Product Owner wil dat een product backlog item in twee dagen wordt voltooid. De Developers die aan het item werken, denken dat ze er vijf dagen voor nodig hebben. De Scrum Master denkt dat het drie dagen kost. Een inhoudelijk expert, die in het verleden aan vergelijkbare items heeft gewerkt, denkt dat het hooguit één dag werk is.

Wiens schatting moet worden gebruikt voor de planning?

Vraag

6  van 40
Halverwege een sprint is een team klaar met alle sprint backlog items.

Wat kan het team het beste doen?

Vraag

7  van 40
Een virtueel team met mensen uit twee verschillende tijdzones werkt aan een project. De teamleden hebben geen overlappende werktijden, waardoor ze minder effectief zijn dan gehoopt.

Hoe kan de effectiviteit van dit virtuele team het beste worden verbeterd?

Vraag

8  van 40
Wanneer vindt verfijning van de product backlog plaats?

Vraag

9  van 40
Een Scrum-team werkt met een Kanbanbord. De werk in uitvoering-limiet (WIP-limiet) van een kolom op het Kanbanbord wordt bereikt.

Wat moet het team doen als dit gebeurt?

Vraag

10  van 40
Wat is de meest efficiënte en effectieve methode voor informatieoverdracht aan en tussen de Developers?

Vraag

11  van 40
Een Scrum-team selecteert een product backlog item voor de sprint backlog.

Wanneer zijn de Developers klaar met een product backlog item?

Vraag

12  van 40
Hoe kan de rol van de daily scrum bij het monitoren van een Scrum-project het beste worden omschreven?

Vraag

13  van 40
Wat moet het ontwikkeltempo zijn wanneer er Agile wordt gewerkt?

Vraag

14  van 40
De afgelopen 8 sprints hebben de Developers in totaal 72 story points voltooid. Het Scrum-team wordt gevraagd aan een nieuw project te werken, dat wordt geschat op 56 story points.

Hoeveel sprints zijn er nodig om dit project te voltooien?

Vraag

15  van 40
Een Scrum-team werkt aan een project in sprints van twee weken. Tijdens de sprintretrospectivemeeting van de vijftiende sprint zegt de Scrum Master:

"Op basis van de laatste twaalf sprints blijkt dat we over twee weken geen potentieel leverbare (gereed voor productie) increments kunnen leveren. Daarom moeten we de duur van sprint zestien verlengen."

Moet de duur inderdaad worden verlengd?

Vraag

16  van 40
De voortgang van een sprint wordt gemonitord in een burn-down bar chart.

Wat wordt er weergegeven met de bar (staaf) in een burn-down bar chart?

Vraag

17  van 40
Het is een veelgebruikte best practice om product backlog items te definiëren aan de hand van het acroniem ‘INVEST’. De ‘I’ in INVEST staat voor 'Independent (onafhankelijk)'. Stel dat een product backlog item niet onafhankelijk is.

Wat is de consequentie van afhankelijke product backlog items?

Vraag

18  van 40
Is het toegestaan om beslissingen van de Product Owner met betrekking tot de inhoud van de product backlog te overrulen?

Vraag

19  van 40
Alle drie de Scrum-artefacten hebben een commitment (toewijding) waar het Scrum-team naartoe werkt.

Wat is de commitment van de sprint backlog?

Vraag

20  van 40
Wiens eindverantwoordelijkheid is het om te zorgen dat de klant de meeste waarde uit het product haalt?

Vraag

21  van 40
Wat is een productdoel?

Vraag

22  van 40
Hoeveel tijd kost het een Scrum-team met 5 leden om de sprint planning voor een sprint van 3 weken af te ronden?

Vraag

23  van 40
Welke twee beweringen zijn waarden zoals beschreven in het Agile Manifesto?

Vergeet niet om 2 antwoorden te kiezen.

Vraag

24  van 40
Een Scrum-team gebruikt een information radiator om de voortgang te visualiseren.

Waarom is de visualisatie van de voortgang nuttig?

Vraag

25  van 40
Een klant vraagt om een rapport over de gebruikte ontwikkeltechnieken van een Scrum-team.

Wie kan dit rapport het beste opstellen?

Vraag

26  van 40
Wat is de definitie van de snelheid (velocity) van een Scrum-team?

Vraag

27  van 40
Hoe worden story points bij het gebruik van affinity estimation toegewezen aan user story's?

Vraag

28  van 40
Een persoon werkt aan de code terwijl een ander persoon observeert en commentaar geeft. Van tijd tot tijd wisselen ze van rol.

Welke werkwijze is dit?

Vraag

29  van 40
Een Developer uit een Scrum-team vermoedt dat een stakeholder waardevolle inzichten en feedback heeft over het ontwikkelde increment.

Wat is de beste gebeurtenis om de architect naar deze feedback te vragen?

Vraag

30  van 40
De S van INVEST staat voor 'small (klein)'.

Welke items in de product backlog horen klein te zijn?

Vraag

31  van 40
Welk type team levert de beste architecturen, vereisten en ontwerpen?

Vraag

32  van 40
Een Product Owner denkt na over criteria voor het ordenen van items in de product backlog.

Wat is geen criterium waarover de Product Owner moet nadenken?

Vraag

33  van 40
Waarom moet de daily scrum elke dag van de sprint op dezelfde tijd en plaats worden gehouden?

Vraag

34  van 40
Een Developer bestudeert een burn-down bar chart en ziet dat de onderkant van de staaf tussen de derde en vierde sprint boven de horizontale as uitkwam.

Wat is er gebeurd in de derde sprint?

Vraag

35  van 40
Welk contracttype is aanpasbaar en sluit goed aan bij de Scrum-werkwijze?

Vraag

36  van 40
Een Scrum-team wil een duidelijke checklist opstellen met items die moeten worden voltooid voordat een increment 'voltooid' mag worden genoemd.

Wat gebruikt het team waarschijnlijk hiervoor?

Vraag

37  van 40
Wat wordt een potentieel releasebaar deel van een product dat tijdens een sprint wordt gerealiseerd genoemd?

Vraag

38  van 40
Een Scrum-team gaat user story's schatten. De Scrum Master stelt voor om de planning poker-techniek te gebruiken.

Hoe werkt planning poker?

Vraag

39  van 40
Het senior management wil regelmatig controleren of het Scrum-team zich houdt aan de Scrum-werkwijzen en -principes.

Wie bevindt zich in de beste positie om een dergelijke audit uit te voeren?

Vraag

40  van 40
Meerdere teams werken aan hetzelfde product. Ze zijn het niet eens over de definition of done (DoD).

- Volgens de Product Owner moet elk team zijn eigen DoD definiëren en naar de eigen sprintdoelen toewerken op basis van die DoD.
- Volgens de Scrum Master moet er slechts één DoD zijn waar alle teams naartoe werken.

Wie heeft gelijk?