Questionmark Perception
Sep 28 2021 |
Ingelogd als : kandidaat
Lettergrootte aanpassen

Inleiding

Inleiding

Dit is het VeriSM™ Professional (VERISMP.NL) voorbeeldexamen. Op dit examen is het Reglement voor de Examens van EXIN van toepassing.

Dit examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft een aantal antwoorden, waarvan er één correct is.

Het maximaal aantal te behalen punten is 30. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. U hebt 19 punten of meer nodig om te slagen.

De beschikbare tijd is 90 minuten.

U mag de examenliteratuur gebruiken tijdens dit examen.Klik op de link om het document te openen. Als u de examenliteratuur sluit, kunt u de Navigator knop gebruiken om naar de Inleiding terug te gaan (rondje voor vraag 1) en opnieuw op de link klikken.

Veel succes!

Copyright © EXIN Holding B.V. 2021. All rights reserved.
EXIN® is a registered trademark.
VeriSM™ is a registered trademark of IFDC.
SIAM™ is a registered trademark.

Vraag

1  van 30
Het digitale tijdperk brengt een fundamentele sociaal-economische en gedragsmatige omslag met zich mee. Elke organisatie kijkt met andere ogen naar 'het digitale tijdperk'.

Met betrekking tot digitale transformatie, waar moeten alle organisaties rekening mee houden

Vraag

2  van 30
Een verzekeringsmaatschappij wil eindproducten voor consumenten duidelijker definiëren. De organisatie wil de verwachtingen van consumenten begrijpen en bepalen hoe ze kunnen verbeteren.

Hoe kan het maken van een waardestroomschema (value stream mapping, VSM) hierbij helpen?

Vraag

3  van 30
Een autofabriek is voor alle contacten met leveranciers sterk afhankelijk van de eigen printdienst:

- Wanneer een lading onderdelen wordt geleverd, wordt de factuur van de leverancier afgedrukt en aan de lading bevestigd.
- In het magazijn wordt de lading gecontroleerd, waarna de onderdelen een barcode krijgen en in het voorraadsysteem worden geregistreerd.

De printdienst raakt echter verouderd en heeft regelmatig last van storingen. De magazijnmanager wil deze verspilling (Waste) verminderen door leveranciers toegang te geven tot dezelfde online-resources die de eigen medewerkers gebruiken. De leveranciers kunnen de barcodes dan zelf genereren.

Welke benadering voor digitale transformatie wordt hier beschreven?

Vraag

4  van 30
Bij echte digitale transformatie moeten de belangrijkste capability's worden vastgesteld en verder worden ontwikkeld. Zonder deze capability's is een duurzaam concurrentievoordeel door voortdurende transformatie niet mogelijk.

Een grote consumentenbank treft voorbereidingen voor een digitaal transformatieprogramma van verandering. De strategische enablers van de bank zijn onder andere mensen, kritisch denken, innovatie, flexibiliteit, informatietechnologie en financiën. Bij deze strategische enablers ontbreekt een belangrijke capability: klantgerichtheid.

Welk direct risico loopt de bank door het ontbreken van deze strategische capability?

Vraag

5  van 30
Een manager heeft een uitstekende technische kennis en veel inzicht in nieuwe ontwikkelingen. Hij geeft leiding aan een team dat interne diensten verleent en neemt vaak het voortouw om problemen van het team op te lossen, aangezien hij de meeste technische ervaring heeft. Het team waaraan hij leiding geeft, presteert niet zo goed als verwacht.

Wat moet de manager verbeteren om het team te helpen betere prestaties te leveren?

Vraag

6  van 30
De samenwerking in een team verloopt moeizaam, hoewel de afzonderlijke teamleden uitstekend werk verrichten. De teamleden werken niet altijd op dezelfde tijden en dezelfde locatie, en klagen dat de andere teamleden hen te veel e-mails sturen. Een strategisch initiatief kan alleen slagen als de teamleden effectiever gaan samenwerken.

Hoe kan de samenwerking binnen dit team het beste worden verbeterd?

Vraag

7  van 30
Het bestuur van een klein bedrijf met een betaalde social media-app heeft aangegeven klantgerichter te willen worden om groei op lange termijn mogelijk te maken. Onder het primaire bedrijfsmodel kunnen consumenten in de app een aankoop doen waardoor zij geen advertenties meer te zien krijgen.

De verkoopafdeling denkt een goede groeimogelijkheid te hebben gevonden door adverteerders de mogelijkheid te bieden subtiele advertenties te vertonen, zelfs nadat consumenten de reclamevrije versie van de app hebben gekocht. Hierdoor zou een extra inkomstenstroom ontstaan. Volgens de verkoopafdeling zou dit bovendien geen negatieve invloed hebben op de gebruikerservaring, aangezien de advertenties heel subtiel zijn.

Voldoet de implementatie van de subtiele advertenties aan de aanpak die het bestuur heeft gedefinieerd?

Vraag

8  van 30
Een bioscoop zit midden in een digitale transformatie. In plaats van eigen projectoren in bezit te hebben, stapt de bioscoop over op de lease van een LED-projectiedienst die per uur kan worden afgenomen. Sommige medewerkers zijn al bekend met het nieuwe systeem. De CEO stelt voor om alleen medewerkers die bekend zijn met het nieuwe systeem, met de nieuwe projectoren te laten werken.

Is dit een goed idee?

Vraag

9  van 30
Een internationaal adviesbureau heeft een PESTEL-analyse (Political, Economic, Social, Technological, Environmental en Legal) uitgevoerd om inzicht te krijgen in de externe factoren die van invloed zijn op de eigen bedrijfsactiviteiten. Hieruit kwamen verschillende opkomende en gangbare technologische praktijken naar voren waar de servicemanagement-capability en de volwassenheid van het bureau mogelijk baat bij zouden hebben.

In welke EDM-activiteit vindt dit plaats?

Vraag

10  van 30
Een groot bedrijf dat posters en lijsten verkoopt beseft dat het niet mag achterblijven bij de concurrentie en onderzoekt hoe het huidige productassortiment kan worden uitgebreid met aanvullende diensten. Het bedrijf besluit een SWOT-analyse uit te voeren, met inbreng van interne stakeholders om hun keuzes te onderbouwen.

Wat is het grootste risico met betrekking tot het resultaat van de SWOT-analyse?

Vraag

11  van 30
Bakkerijfabriek EatNow maakt diepvriesproducten voor bakkers. De bakkers kunnen de producten afbakken in hun winkel. De bakkerijfabriek wil graag uitbreiden door te fuseren met een concurrent. De fabriek heeft een stabiele inkomstenstroom van de huidige consumenten en heeft een flink kapitaal gespaard.

Een van de concurrenten die geïnteresseerd is in een fusie, is een andere bakkerijfabriek: WeBake. Vanwege de afgelegen locatie van de fabriek gaat het niet zo goed met WeBake. Het bedrijf moet daarom óf fuseren met een concurrent óf de fabriek verkopen. WeBake heeft een grote fabriek, waarmee EatNow de capaciteit kan vergroten en de komende 10 jaar kan voorzien in een toenemende vraag.

Als EatNow de productie nu verhoogt, is niet zeker of het bedrijf nieuwe klanten kan aantrekken die de diepvriesproducten willen kopen. Als EatNow bovendien volledig overschakelt naar de fabriek van WeBake, stijgen mogelijk de transportkosten van de diepvriesproducten. Ondanks deze mogelijke problemen besluit het management van EatNow de fusie toch door te zetten. De onderhandelingen met WeBake worden dus gestart.

Waarvan geeft EatNow blijk door te fuseren met WeBake?

Vraag

12  van 30
Een kleine cloudserviceprovider wil graag groeien. Het bedrijf krijgt een fantastische kans om een nieuwe, grote klant te onboarden. De klant vraagt echter om een self service functie in het systeem, waarmee zij de eigen servicebehoeften per maand kunnen aanpassen. Dit aanbodvervalt over twee weken.

De cloudserviceprovider werkt al met verandermanagementprocedures. Deze procedures zijn ontwikkeld op basis van de servicemanagementprincipes van de organisatie. De servicemanagementprincipes zijn gebaseerd op de sterke behoefte aan stabiliteit van de organisatie, gecombineerd met een lage risicobereidheid.

Als een wijziging een probleem oplevert, wordt de uitrol ervan automatisch teruggedraaid naar de laatste stabiele staat (last stable state) van de dienst. Het team vindt het lastig om de functie, die zeer wenselijk is voor de klant, te integreren in de dienst. Bij de introductie van de nieuwe functie keert de dienst daardoor steeds terug naar de laatste stabiele staat. Een teamlid stelt voor de verandermanagementprocedure te omzeilen en de productieomgeving handmatig aan te passen, zodat de functie geforceerd kan worden geïntegreerd in het systeem. Zo kan het bedrijf de nieuwe klant op tijd onboarden.

Wat zou in deze situatie de aanbeveling moeten zijn?

Vraag

13  van 30
Een grote organisatie heeft een taskforce in het leven geroepen om de belangrijkste waardestromen binnen de organisatie te analyseren. De organisatie wil deze waardestromen gebruiken om een organisatieportefeuille samen te stellen, zodat de organisatie zich beter kan richten op de belangrijke aspecten van een naderende fusie.

Wat moet er gebeuren om te zorgen dat de organisatieportefeuille na de fusie goed wordt geïmplementeerd?

Vraag

14  van 30
Op een nieuwe online-marktplaats kunnen consumenten onderling artikelen kopen en verkopen. Het waardestroomschema toont de dienst zoals die momenteel beschikbaar is: een eenvoudige dienst waarmee consumenten advertenties kunnen maken. De marktplaats ontwikkelt manieren waarop consumenten hun advertentie kunnen laten opvallen, maar het management twijfelt welke manieren zullen aanslaan bij de consumenten.

Een van de teamleden vraagt tijd om aan een functie te werken waarmee consumenten hun advertentie een dag lang groter dan de andere advertenties kunnen weergeven.

Sluit deze dienst aan bij het waardevoorstel van de organisatie?

Vraag

15  van 30
De printdienst van een gemeente is verouderd en is niet meer betrouwbaar. Er zijn verschillende verbeteringen voorgesteld, variërend van technologische vernieuwingen tot innovatieve methoden om informatie te verstrekken.

Hoe moeten verbeteringen worden aangepakt binnen het VeriSM™-model?

Vraag

16  van 30
Een spoorwegbedrijf wil een nieuwe dienst introduceren om te anticiperen op vertragingen en passagiers hierover te informeren.

Nadat de dienst is geïmplementeerd, wil de organisatie het gebruik ervan meten, samen met enkele andere KPI's (Key Performance Indicators) die zij nu niet gebruiken. Zo wil de organisatie de impact van de nieuwe dienst bekijken. Verder wil het bedrijf dit nieuwe project gebruiken om de DevOps-werkwijze verder te ontwikkelen van een op zichzelf staande pilot tot de standaardwerkwijze.

De Management Mesh ziet er als volgt uit:


Welk type weergave is dit?

Vraag

17  van 30
Een universiteit heeft de ontwikkeling van een interactief instroomprogramma goedgekeurd. Wanneer studenten deelnemen aan het programma, krijgen ze toegang tot een online-applicatie waarin hun studievoortgang en vakken worden bijgehouden. De applicatie is toegankelijk via een laptop, tablet of smartphone.

Evalueer de volgende ontwikkelplannen voor de organisatieweergave van de Management Mesh die dit nieuwe initiatief moet ondersteunen.

Welk plan volgt de VeriSM™-richtlijnen?

Vraag

18  van 30
Een kunstgalerie heeft een succesvol jaar achter de rug. De galerie heeft een website die draait op een eigen server. Dit dreigt erg duur te worden. Als de galerie wil blijven voorzien in de vraag van consumenten, moeten er meer bezoekers tegelijk op de website terechtkunnen dan mogelijk is met de huidige IT-architectuur. De IT-manager stelt voor om de hosting van de website uit te besteden aan een cloudprovider.

Wat moet er in dit geval gebeuren voordat er een goed advies kan worden gegeven?

Vraag

19  van 30
Een externe consultant is gevraagd om een bijeenkomst met een multidisciplinair team te organiseren. Dit team moet overeenstemming bereiken over de beste aanpak om werkwijzen en technologieën te overwegen en selecteren voor het maken van de Management Mesh.

Uit de inbreng van Financiën blijkt dat er voldoende investeringsbudget is, zolang er maar een goede business case bestaat voor de gekozen werkwijze of technologie. Uit de inbreng van Development blijkt dat deze afdeling graag een andere werkwijze wil en meer zelfsturend wil worden. Uit de inbreng van Operations blijkt dat dit team goed is in het beperken van risico's, waardoor alle opties voor technologieën open blijven. Uit de inbreng van Management blijkt dat zij een technologische oplossing verkiest boven een nieuwe managementaanpak.

Wat is bij het maken van de Management Mesh de beste aanpak om geschikte managementwerkwijzen en technologieën te kiezen?

Vraag

20  van 30
Een bank wil graag dat klanten binnen enkele maanden overstappen van papieren bankafschriften naar digitale afschriften.De volgende overkoepelende requirements zijn bepalend voor het succes van de nieuwe dienst:

- De IT-architectuur moet worden vernieuwd om de digitale transformatie te ondersteunen.
- Klanten moeten 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot hun afschriften hebben.
- De privacy moet worden gewaarborgd.
- Er moet een mobiele app worden ontwikkeld om de digitale transformatie te ondersteunen.

Hoe kan deze nieuwe dienst het beste worden ondersteund?

Vraag

21  van 30
Reisbureau 'TravAg' wil graag groeien. Het bureau heeft een aanzienlijk kapitaal verworven en wil dat nu investeren. De missie hierbij is dat het een ultramodern reisbureau wil worden. Om dit doel te bereiken, zijn er vier strategische initiatieven geformuleerd:
1. Een mobiele app ontwikkelen om boekingen van consumenten te faciliteren.
2. Diversificatie van de doelgroep door zich ook te richten op tieners.
3. Fuseren met een kleinere concurrent om het marktaandeel te vergroten.
4. Consumenten zelf boekingen laten doen.

Bij het maken van de huidige-staat weergave van de Management Mesh moet TravAg de capaciteit (resources) beoordelen die momenteel beschikbaar is.
Met welke vraag kan het reisbureau bepalen welke capaciteit (resources) momenteel beschikbaar is?

Vraag

22  van 30
Een bedrijf dat online-games ontwikkelt wil overstappen op games die via alle apparaten toegankelijk zijn, inclusief alle mobiele apparaten. Het bedrijf wil een DevOps-werkwijze invoeren, waarvoor ook de organisatiecultuur moet veranderen. Om de plannen te laten slagen, moet het bedrijf meer gebruik gaan maken van cloudtechnologieën en virtualisatie. Dit kan alleen als er budget voor nieuwe technologie wordt gereserveerd en als er iemand wordt aangenomen die een soepele overgang tijdens de digitale transformatie kan waarborgen.

Welke Management Mesh toont de gewenste-staat weergave voor dit bedrijf?

Vraag

23  van 30
Een coach heeft haar eigen online-adviesdienst voor ouders. Via een formulier op een website kunnen ouders haar allerlei vragen stellen. Vervolgens biedt ze deze ouders een training aan die ze of per e-mail opstuurt of in een reeks persoonlijke videochats uitvoert.

De coach heeft de volgende gewenste-staat weergave van de Management Mesh gemaakt.


Welk verhaal voor digitale transformatie sluit het beste aan bij deze Management Mesh?

Vraag

24  van 30
1-2-Web is een bedrijf waar mensen een eenvoudige websitesjabloon kunnen kopen op basis waarvan ze hun eigen website kunnen bouwen. Het bedrijf host geen websites, maar levert simpelweg de html- of php-sjabloon voor een website. Klanten kunnen kiezen voor bestaande sjablonen of een gepersonaliseerd sjabloon.

Een van de klanten van het bedrijf stelt duidelijke requirements voor een nieuw aangepast sjabloon. Het sjabloon moet geschikt zijn voor mobiele apparaten en alle besturingssystemen. Het sjabloon moet worden gemaakt in precies dezelfde stijl als de huidige website, zodat de make-over naadloos verloopt. Een vooraf gedefinieerd aantal rollen moet toegang hebben tot het CMS-systeem van de website.

1-2-Web ontvangt een volledige lijst met requirements voor de ontwikkeling van de nieuwe websitesjabloon.

Van welk type verzamelen van requirements is dit een voorbeeld?

Vraag

25  van 30
Een bedrijf heeft het volgende inkoopbeleid:

Alle voorraden, apparatuur en diensten verkrijgen tegen de laagste kosten, zolang ze voorzien in de behoeften van de consument of deze overtreffen. Om onze eigen toezeggingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen na te komen, moet de keuze vallen op het meest duurzame of maatschappelijk verantwoorde bedrijf.

Het besluitvormingsproces gaat uit van de capability, capaciteit en resultaten in het verleden van de leverancier.

Het bedrijf is op zoek naar een nieuwe cloudserviceprovider die snel ondersteuning kan bieden voor maatwerk-aanpassingen aan de dienst.

Welke van de volgende vier offertes moet dit bedrijf kiezen, uitgaande van het eigen inkoopbeleid?

Vraag

26  van 30
Een bedrijf dat een nieuwe carpool-app aanbiedt, heeft de volgende organisatiestrategie:

Binnen 3 jaar willen we een marktaandeel van minstens 50% bereiken, met een gemiddelde consumentenbeoordeling van minstens 4 sterren voor onze dienst.

Momenteel klagen consumenten over het factureringsproces. Bovendien ontwikkelen concurrenten nieuwe diensten op hun website waarmee consumenten online-beoordelingen van hun carpool-ervaring kunnen delen.

Het ontwikkelteam wil eerst aan de website werken, omdat het denkt dat dit een kleiner project is.

Is dit een goede keuze?

Vraag

27  van 30
Een marktonderzoeksbureau wil binnen 15 jaar een internationale leider in de onderzoekssector zijn. De strategie hierbij is een focus op groei. Het management werkt aan een veelbelovende fusie met een concurrent in een ander land.

Intussen heeft het hoofdkantoor de volgende problemen vastgesteld die de fase Produceren (Produce) nadelig beïnvloeden:

- hiaten in de naleving van nieuwe wetgeving op het gebied van gegevensbescherming
- gegevensverzamelsystemen die grote upgrades nodig hebben om te kunnen blijven concurreren. Wegens tests hiervoor, die in de hele onderneming plaatsvinden, liep het bureau onlangs een groot contract mis
- het budget voor het komende jaar is niet duidelijk voor de managers
- een aantal onderzoekers volgde een training in het gebruik van nieuwe software, en miste daardoor enkele deadlines

Een positief aspect is echter dat het bedrijf een beoordeling van 5 sterren kreeg van een grote overheidsorganisatie, die bovendien beloofde het volgende grote onderzoek door het bedrijf te laten uitvoeren. De klanttevredenheid was nog nooit eerder zo hoog.

Ondersteunt de huidige omgeving voor Produceren (Produce) de organisatiestrategie?

Vraag

28  van 30
Een fabrikant van zware machines wil technologie implementeren om de onderhoudsvereisten van geproduceerde machines te bewaken en voorspellen. Daarbij is de fabrikant specifiek geïnteresseerd in Internet of Things (IoT) en Big Data. Dit is een grote strategische wijziging voor de fabrikant.

Om de hiaten (gaps) tussen de huidige staat en de gewenste staat te analyseren, wil de fabrikant eerst kijken naar externe omgevingsfactoren.

Welk model is het meest geschikt voor de gap analysis?

Vraag

29  van 30
Een internationale bank die leningen verstrekt aan kleine ondernemers was een early adopter van digitale diensten. Nu wil de bank deze markt uitbreiden en moet daarvoor allerlei IT-producten en diensten heroverwegen. Overbodige IT-organisaties en datacenters worden ook meegenomen in de analyse. Inspanningen om de overbodige functionaliteit te integreren of consolideren verliepen met wisselend succes.

De C-suite-managers hebben besloten dat er een andere aanpak nodig is. Het streven is om de toekomstige IT-inrichting (inclusief de datacenters) af te stemmen op de strategische ontwikkelingen van de bank. De C-suite-managers verwachten de wijzigingen beter aan te kunnen met het Burke-Litwin-model.

Wat moet de bank als volgende stap doen wanneer het Burke-Litwin-model wordt gebruikt voor het bovenstaande scenario?

Vraag

30  van 30
Een bedrijf dat een digitale portemonnee aanbiedt, laat consumenten betalingen aan elkaar doen via de app. Gedurende de opstartfase werden er dubbele applicaties en technologische oplossingen uitgerold. Dit gebeurt nu niet meer, maar toch treden bepaalde problemen nog steeds op.

De CEO wil een inkoopbeleid waarin prakijken voor inkoopbeslissingen worden gedefinieerd, zodat diensten worden verantwoord en de wildgroei beheersbaar blijft.

Wat moet er gebeuren om het inkoopbeleid af te stemmen op de organisatiestrategie?