Questionmark Perception
Okt 23 2021 |
Ingelogd als : kandidaat
Lettergrootte aanpassen

Inleiding

Inleiding

Dit is het EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL (BIMF.NL) voorbeeldexamen. Op dit examen is het Reglement voor de Examens van EXIN van toepassing.

Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft een aantal antwoorden, waarvan er één correct is.

Het maximaal aantal te behalen punten is 40. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. U hebt minimaal 26 punten nodig om te slagen.

De beschikbare tijd is 60 minuten.

Veel succes!

Copyright © EXIN Holding B.V. 2020. All rights reserved.
EXIN® is a registered trademark.

Vraag

1  van 40
In welk procescluster wordt de beslissing genomen over verbeteringen in de opzet en de uitvoering van de acceptatietesten?

Vraag

2  van 40
Wat is een resultaat van het proces Specificeren?

Vraag

3  van 40
Welke activiteit hoort niet bij het proces Wijzigingenbeheer?

Vraag

4  van 40
Business-informatiemanagement is verantwoordelijk voor de portefeuille informatievoorziening.

Wie geeft business-informatiemanagement daartoe opdracht?

Vraag

5  van 40
Welk proces heeft als doel het zorgdragen dat de bedrijfsprocessen van een organisatie ondersteund of ingevuld worden door een goede informatievoorziening en business-informatiemanagementorganisatie?

Vraag

6  van 40
In welk procescluster ligt de focus op de vormgeving van de informatievoorziening?

Vraag

7  van 40
Wat is geen onderwerp bij het procescluster Gebruiksbeheer?

Vraag

8  van 40
Wat is geen activiteit van business-informatiemanagement?

Vraag

9  van 40
Wat is geen activiteit van het proces Specificeren?

Vraag

10  van 40
Welk procescluster heeft tot doel vast te stellen welke veranderingen er aan de informatievoorziening moeten worden doorgevoerd?

Vraag

11  van 40
Op welk niveau bevindt zich het proces Informatie-lifecyclemanagement?

Vraag

12  van 40
Welke rol heeft Functionaliteitenbeheer in de beheersing van de kosten van het bedrijfsproces?

Vraag

13  van 40
Het procescluster Gebruiksbeheer signaleert verstoringen in de informatievoorziening, die in het bedrijfsproces worden ondervonden.

Welk procescluster zal het snelst in actie komen als gevolg van deze signaleringen?

Vraag

14  van 40
Welke activiteit wordt door Transitie uitgevoerd?

Vraag

15  van 40
Wat is geen resultaat van het proces Planning en control?

Vraag

16  van 40
Het procescluster Gebruiksbeheer levert veel informatie over de invulling en kwaliteit van de informatievoorziening, zoals knelpunten, wensen en ideeën voor verbetering.

Vanuit welk proces komen kaders en richtlijnen voor de uitvoering en het gewenste kwaliteitsniveau van het proces Gebruikersondersteuning?

Vraag

17  van 40
Welk procescluster geeft Functionaliteitenbeheer de inhoudelijke kaders voor wijzigingen in de informatievoorziening?

Vraag

18  van 40
Welk proces bepaalt de kaders voor de opdrachtverstrekking aan IT-leveranciers?

Vraag

19  van 40
Wat is geen activiteit van het proces Beheer bedrijfsinformatie?

Vraag

20  van 40
Welke rol kan business-informatiemanagement vervullen in Scrum?

Vraag

21  van 40
De invoering van een nieuwe release is succesvol afgerond.

Aan welk proces wordt gerapporteerd over het inhoudelijke verloop van de invoering?

Vraag

22  van 40
Waarvoor is het proces Informatiecoördinatie verantwoordelijk?

Vraag

23  van 40
Welke rol speelt mandatering binnen Verbindende processen uitvoerend?

Vraag

24  van 40
Aan welk proces worden de resultaten van de toetsing van het implementatieplan en transitieplan door het proces Toetsen en testen teruggekoppeld?

Vraag

25  van 40
Van welke rol vallen de werkzaamheden onder business-informatiemanagement?

Vraag

26  van 40
Wat is de volgorde van de onderdelen van de cyclus van Sturende processen van business-informatiemanagement?

Vraag

27  van 40
In welk proces worden de behandeling en archivering van orderformulieren beschreven?

Vraag

28  van 40
Van welke procescluster maakt het proces Ketenpartnersmanagement deel uit?

Vraag

29  van 40
Via welk proces loopt de aansturing van de IT-dienstverleners op de aspecten ‘tijd’ en ‘menscapaciteit’?

Vraag

30  van 40
Wat is een resultaat van het proces Transitie?

Vraag

31  van 40
Wat is een activiteit van het proces Operationele IT-aansturing?

Vraag

32  van 40
Hoe verhouden applicatiemanagement en business-informatiemanagement zich tot elkaar?

Vraag

33  van 40
Wat is een activiteit van het proces Financieel management?

Vraag

34  van 40
Welk proces behoort tot een procescluster dat zich richt op de continue ondersteuning van de bestaande informatievoorziening?

Vraag

35  van 40
In welk proces wordt vastgesteld dat een beschrijving van de administratieve organisatie aansluit op de specificaties?

Vraag

36  van 40
De afdeling Orderadministratie heeft behoefte aan een overzicht met de deze week verstuurde orders.

Bij welk proces zal de medewerker van de Orderadministratie dit verzoek indienen?

Vraag

37  van 40
Wat is de verhouding tussen BiSL, ASL en ITIL?

Vraag

38  van 40
Welk document geeft inzicht in wanneer wijzigingen daadwerkelijk binnen de gebruikersorganisatie worden gerealiseerd?

Vraag

39  van 40
Wat is de centrale vraag waar de processen binnen het procescluster Sturende processen antwoord op geven?

Vraag

40  van 40
Wat is een onderwerp van een van de processen uit het procescluster Gebruiksbeheer?