Questionmark Perception
Sep 28 2021 |
Ingelogd als : kandidaat
Lettergrootte aanpassen

Inleiding

Inleiding

Dit is het voorbeeldexamen EXIN DevOps Foundation (DEVOPSF.NL). Op dit examen is het Reglement voor de Examens van EXIN van toepassing.

Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft een aantal antwoorden, waarvan er één correct is, tenzij anders aangegeven.

Het maximaal aantal te behalen punten is 40. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. Bij 26 punten of meer bent u geslaagd.

De beschikbare tijd is 60 minuten.

Veel succes!
Copyright © EXIN Holding B.V. 2019. All rights reserved.
EXIN® is a registered trademark.

Vraag

1  van 40
Een organisatie kan om allerlei redenen geïnteresseerd raken in DevOps.

Wanneer zouden bedrijven geïnteresseerd moeten raken in DevOps?

Vraag

2  van 40
Met welke vereisten moet een DevOps-team rekening houden wanneer het werkt aan een backlog-item?

Vraag

3  van 40
Een duidelijke Definition-of-Done (definitie van klaar, DoD) is van cruciaal belang in DevOps en houdt rekening met de waarde voor de klant.

Wat is een goede beschrijving van 'Done' in DevOps?

Vraag

4  van 40
Taken moeten worden geprioriteerd. De toekenning van deze prioriteit vindt plaats in de wachtrij aan het begin van de waardestroom.

Waarom leidt het toekennen van een prioriteit vaak tot problemen?

Vraag

5  van 40
Waarom is het concept 'waardestroom' zo belangrijk in DevOps?

Vraag

6  van 40
Welk idee ligt ten grondslag aan het concept 'deployment pipeline (uitrolpijplijn)'?

Vraag

7  van 40
Bij DevOps is het belangrijk om de juiste balans te vinden tussen snelle voortgang en behoud van de betrouwbaarheid van applicaties.

Op welke manier draagt versiebeheer hieraan bij?

Vraag

8  van 40
Wat is volgens het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) geen essentieel kenmerk van cloud computing?

Vraag

9  van 40
Wat moet er, in DevOps, worden gedaan wanneer gebreken worden gevonden in een proces?

Vraag

10  van 40
Een value stream map (waardestroomschema) laat duidelijk zien waar in een waardestroom inefficiënties optreden.

Waarom moet een value stream map worden gemaakt?

Vraag

11  van 40
DevOps leunt sterk op de principes en werkwijzen van Lean Production. Een van de typen verspilling (waste) in de IT is 'wisselen van taak'.

Van welk oorspronkelijk type verspilling is dit de analogie in IT?

Vraag

12  van 40
Wat is een voordeel van een DevOps-team dat langere tijd samenwerkt?

Vraag

13  van 40
Aanbevolen wordt dat een organisatie de DevOps-praktijken aanpast en kiest die het beste werken in hun specifieke organisatie. Organisatie-specifieke vragen moeten worden gesteld en organisatie-specifieke antwoorden moeten worden gevonden.

Waarom is dit een goed idee?

Vraag

14  van 40
Wat is geen reden om Werk-in-Uitvoering (WiP) beperkt te houden?

Vraag

15  van 40
Kant-en-klare software (COTS) wordt gebruikt om snel resultaten te krijgen, omdat eigen software ontwikkelen tijd kost.

Welke bewering over COTS is waar?

Vraag

16  van 40
Wat is een onjuiste gedachte over Agile?

Vraag

17  van 40
Configuration management (configuratiebeheer) maakt het mogelijk om IT-infrastructuur en softwaresystemen te schalen zonder dat er meer mensen aan hoeven te werken.

Hoe worden veranderingen aan zo'n geschaalde omgeving idealiter doorgevoerd?

Vraag

18  van 40
Een bedrijf wil de huidige time-to-market van jaren terugbrengen tot maanden. Volgens een medewerker moet het bedrijf hiervoor DevOps-methoden voor de IT-afdeling overwegen.

Waarom zou een overstap naar DevOps de time-to-market helpen verkorten?

Vraag

19  van 40
Welk groot voordeel biedt DevOps een organisatie?

Vraag

20  van 40
Wat helpt een DevOps-team niet om werkende software succesvol te ontwikkelen en leveren?

Vraag

21  van 40
De meest waardevolle informatie voor een value stream map (waardestroomschema) is afkomstig van drie belangrijke meetwaarden.

Wat is een van deze drie meetwaarden?

Vraag

22  van 40
Een goed versiebeheersysteem is een van de beste voorspellers van goede prestaties in DevOps.

Wat is nodig voor het succesvol toepassen van versiebeheer?

Vraag

23  van 40
Wanneer kan er chaos en verlies van controle ontstaan als DevOps wordt gebruikt voor organisatorische en technologische veranderingen?

Vraag

24  van 40
Toen DevOps opkwam was er behoefte aan nieuwe manieren van IT-management, door de nieuwe interactie tussen de partijen betrokken bij softwareontwikkeling. Dit resulteerde in DevOps.

Over de interactie tussen welke partijen gaat dit?

Vraag

25  van 40
Wat kan moeilijkheden veroorzaken bij het overstappen naar DevOps?

Vraag

26  van 40
Wat is volgens DevOps-praktijken de beste manier om controle over de operatie te vergroten?

Vraag

27  van 40
Bij een overstap naar DevOps wordt doorgaans een groter rendement op IT verwacht.

Op welke manier wijkt DevOps af van Agile, Scrum en Lean om deze verwachting waar te maken?

Vraag

28  van 40
Een organisatie heeft een verouderde IT-infrastructuur en wil aan de slag gaan met DevOps.

Wat is de logische aanpak voor een dergelijke organisatie?

Vraag

29  van 40
Een IT-systeem wordt nog steeds door veel medewerkers ontwikkeld en onderhouden als één entiteit.

Welk obstakel kan worden verwacht bij de overstap naar DevOps-praktijken?

Vraag

30  van 40
Wat is de DevOps-manier om incidenten op te lossen?

Vraag

31  van 40
In DevOps wordt aanbevolen om te visualiseren welk werk is uitgevoerd.

Welke twee doelen kunnen met visualisatie worden bereikt?

Kies 2 antwoordopties.

Vraag

32  van 40
Een bedrijf werkt met continuous deployment (continue uitrol).

Wie moet beslissen wanneer een nieuwe functionaliteit wordt gereleased?

Vraag

33  van 40
Wat zijn twee gebruikelijke praktijken om technische schuld te verlagen?

Vraag

34  van 40
In een organisatie wordt een deployment pipeline (uitrolpijplijn) geimplementeerd. Aanvankelijk ondervinden ze problemen. Er zijn niet voldoende tests ontwikkeld om een stabiele werking van de productieomgeving te garanderen.

Hoe kan dit het beste worden aangepakt?

Vraag

35  van 40
Bij een traditionele aanpak kan er veel misgaan in een release: wijzigingen zijn niet gedocumenteerd, er is geen volledige back-up van het systeem, of de vorige staat van het systeem is niet opgeslagen.

Hoe waarborgt DevOps frequente releases zonder deze problemen?

Vraag

36  van 40
Wat is de eerste stap in het maken van een value stream map (waardestroomschema)?

Vraag

37  van 40
Wat is een probleem van een starre of monolithische IT-architectuur?

Vraag

38  van 40
Een team werkt in iteraties van één week en loopt regelmatig tegen knelpunten aan.

Hoe kan het team het beste reageren nadat het een knelpunt heeft gevonden?

Vraag

39  van 40
Soms wordt gedacht dat DevOps een onderdeel van Agile is.

Op welke vraag die niets met Agile te maken heeft, geeft DevOps antwoord?

Vraag

40  van 40
Wat is een voordeel van configuration management (configuratiebeheer)?