Questionmark Perception
Okt 22 2021 |
Ingelogd als : candidate
Lettergrootte aanpassen

Inleiding

Inleiding

Dit is het voorbeeldexamen EXIN DevOps Professional (DEVOPSP.NL). Op dit examen is het Reglement voor de Examens van EXIN van toepassing.

Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft een aantal antwoorden, waarvan er één correct is.

Het maximaal aantal te behalen punten is 40. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. Bij 26 punten of meer bent u geslaagd.

De beschikbare tijd is 90 minuten.Veel succes!

Copyright © EXIN Holding B.V. 2019. All rights reserved.
EXIN® is a registered trademark.

Vraag

1  van 40
Wat is een principe van het Agile Manifesto?

Vraag

2  van 40
Bij welke van de drie manieren (Three Ways) hoort 'verbeteringen in dagelijkse werkzaamheden formaliseren'?

Vraag

3  van 40
Wat is het verschil tussen een System of Engagement (verbindingssysteem, SoE) en een System of Record (registratiesysteem, SoR), gelet op het tempo van veranderingen?

Vraag

4  van 40
Wat is het voordeel als Development en Operations werken met een gedeelde tool?

Vraag

5  van 40
Resultaten kunnen marktgerichter worden gemaakt door de vaardigheden in Operations beter te integreren in Development-teams, zodat deze teams efficiënter en productiever worden.

Met welke aanpak kan dit het beste worden bereikt?

Vraag

6  van 40
Wegens vertragingen in de ontwikkeling van nieuwe omgevingen door Operations-engineers, duurt het voor een bank langer om een nieuw of aangepast productaanbod op de markt te brengen.

Wat is waar met betrekking tot het automatisch aanmaken van omgevingen?

Vraag

7  van 40
Welke waarde moet worden toegevoegd aan een procesblok in een value stream map (waardestroomschema)?

Vraag

8  van 40
Wat is binnen DevOps een primair doel van versiebeheer om de risico's voor een bedrijf zo veel mogelijk te beperken?

Vraag

9  van 40
Een IT-team komt samen om enkele wijzigingen te bespreken die nodig zijn voor de volgende stap in de DevOps-transitie. Het team moet overeenstemming bereiken over een Definition-of-Done (definitie van klaar, DoD) die is afgestemd op de DevOps-principes.

Welke DoD past het beste bij DevOps?

Vraag

10  van 40
Welke tooling kan het beste worden gebruikt om de bouw en configuratie van omgevingen te automatiseren?

Vraag

11  van 40
Een specifiek ontwerpdoel van een suite voor geautomatiseerd testen, is om in een zo vroeg mogelijke testfase fouten te vinden. De ideale testpiramide toont de juiste volgorde waarin tests moeten worden uitgevoerd.

Welke test moet als eerste worden uitgevoerd?

Vraag

12  van 40
Een DevOps-team wil hun velocity vergroten door gebruik te maken van test-driven development.

Wat is de juiste volgorde van de handelingen?

Vraag

13  van 40
Een verzekeringsmaatschappij huurt een DevOps-professional in om het DevOps-team te adviseren bij de keuze voor een aftakkingsstrategie. De DevOps-professional evalueert twee strategieën:

1. Optimalisatie voor individuele productiviteit
2. Optimalisatie voor teamproductiviteit

Welke bewering over deze twee strategieën is waar?

Vraag

14  van 40
Een retailbedrijf heeft het ontwikkelproces radicaal veranderd van het gebruik van waterval naar DevOps-werkwijzen. In korte tijd moeten er veel keuzes worden gemaakt. Hierdoor ontstaat enige technische schuld. Zo is de marktintroductietijd dramatisch toegenomen. Er bestaan echter manieren om veel vertragingen te elimineren.

Uit een value stream map (waardestroomschema) blijkt dat 20% van de Sprint-tijd wordt besteed aan het overzetten van codes, die nu allemaal worden onderhouden op afzonderlijke code-aftakkingen.

Welke oplossing voor deze technische schuld resulteert in een snellere flow?

Vraag

15  van 40
Wat is een kenmerk van een architectuur die productiviteit, testbaarheid en veiligheid mogelijk maakt?

Vraag

16  van 40
Wat is de beste telemetrie-aanpak om problemen binnen DevOps op te lossen?

Vraag

17  van 40
Binnen het monitoring-raamwerk moeten gegevens uit drie lagen worden verzameld.

Wat is niet een van die drie lagen?

Vraag

18  van 40
Voor welke doelgroep heeft self-service-toegang tot telemetrie meerwaarde?

Vraag

19  van 40
Welke techniek biedt in een omgeving met geautomatiseerde tests, snelle deployment (uitrol) processen en voldoende telemetrie de meeste DevOps-voordelen voor een bedrijf?

Vraag

20  van 40
Een softwarebedrijf heeft de volgende vereisten voor lanceringsrichtlijnen opgesteld:
  • Aantal en ernst van defecten - Werkt de applicatie conform het ontwerp?
  • Dekking van de monitoring - Is de dekking van de monitoring voldoende om een service te herstellen wanneer er dingen fout gaan?
  • Systeemarchitectuur - Is de service strak genoeg gekoppeld om een groot aantal incidenten in productie op te lossen?
  • Type/frequentie van pager-meldingen - Genereert de applicatie een ondoenlijk aantal meldingen in productie?

Welke van deze vereisten voor lanceringsrichtlijnen voldoet niet aan de DevOps-werkwijze?

Vraag

21  van 40
Wat is een uniek kenmerk van de hand-off readiness review (gereedheidsbeoordeling bij overdracht, HRR) en niet van de launch readiness review (gereedheidsbeoordeling bij lancering, LRR)?

Vraag

22  van 40
Een van de krachtigste technieken voor het ontwerpen van de interactie- en gebruikerservaring (user-experience, UX) is contextgebonden onderzoek.

Wat is de beste omschrijving van contextgebonden onderzoek?

Vraag

23  van 40
Start-up ABC heeft behoorlijke moeite met het ontwikkelen van functies voor een mobiele navigatie-applicatie die voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker.

Wat is de beste aanpak om te zorgen dat de functies direct aanlsuiten bij de verwachtingen van de gebruiker over de gebruikerservaring (user-experience, UX) van de mobiele navigatie-applicatie?

Vraag

24  van 40
Welke aanpak kan een Development-team gebruiken om levering van de gewenste bedrijfsresultaten te ondersteunen?

Vraag

25  van 40
Bedrijf ABC vond het in het verleden lastig om inzicht te krijgen in de uitwerking van codewijzigingen in de payroll-applicatie. Momenteel zijn geïmplementeerde codewijzigingen slecht gedocumenteerd. De laatste codecorrectie werd bijvoorbeeld als volgt gedocumenteerd: "Probleem nr. 1801 voor payroll-applicatie herstellen". Het bedrijf merkt dat dit een slechte pull-aanvraag (vraaggestuurde aanvraag) is.
  • Waarom implementeren we de oplossing?
  • Wie implementeert de oplossing?

Wat moet nog meer worden vermeld in een goede pull-aanvraag?

Vraag

26  van 40
Dit is het scenario:

"De ontwikkelaar doorloopt de code terwijl een collega feedback geeft."

Welke beoordelingstechniek wordt hier beschreven?

Vraag

27  van 40
Welke beoordelingstechniek resulteert direct in een afname van het aantal codefouten?

Vraag

28  van 40
Een cloud-serviceprovider wil de capaciteit van de service vergroten met behulp van een Simian Army Monkey.

Welke Monkey heeft de provider in dit geval nodig?

Vraag

29  van 40
Bedrijf ABC wil overstappen op de DevOps-werkwijze en een open, niet-verwijtende leeromgeving promoten. ABC werd onlangs getroffen door een grote applicatiestoring en wist de applicatieservice toen te herstellen.

Wat is de eerste taak die moet worden uitgevoerd in de verwijtloze post-mortem (bespreking achteraf)?

Vraag

30  van 40
Wat is vereist bij het creëren van weerbaarheid door het injecteren van productiefouten?

Vraag

31  van 40
Wat is de eerste stap in een plan voor een game-dag?

Vraag

32  van 40
Wat is een voorbeeld van een niet-functionele vereiste (nfr)?

Vraag

33  van 40
Welke activiteit moet worden uitgevoerd om succesvol herbruikbare user story’s voor Operations te maken?

Vraag

34  van 40
Bekijk de volgende elementen:
  1. Wijzigingsaanvragen
  2. Tools voor de deployment pipeline (uitrolpijplijn)
  3. Gecompileerde uitvoerbare programmabestanden
  4. Handleidingen en standaarden
Welke twee elementen worden doorgaans opgeslagen in een enkelvoudige opslagplaats voor gedeelde broncode (single shared source code repository)?

Vraag

35  van 40
Met welk doel worden lokale ontdekkingen omgezet in globale verbeteringen?

Vraag

36  van 40
Ontwikkelaars kunnen het voor engineers gemakkelijk maken om registratie- en versleutelingsstandaarden correct toe te voegen aan en te gebruiken in hun applicaties en omgevingen.

Wat is geen item in een opslagplaats voor gedeelde broncode (shared source code repository) waarmee dit wordt ondersteund?

Vraag

37  van 40
Wanneer ontwikkelaars code introduceren, bestaat er altijd een risico dat hiermee onbevoegde toegang mogelijk wordt gemaakt.

Met welke maatregel wordt dat risico niet beperkt?

Vraag

38  van 40
Wat is een voorbeeld van het creëren van telemetrie in een applicatie?

Vraag

39  van 40
Welk proces is een primaire maatregel om operationele en beveiligingsgerelateerde risico's te beperken en ondersteunt ook naleving?

Vraag

40  van 40
Wat is een nadeel als een bedrijf kiest voor de maatregel 'scheiding van taken'?