Questionmark Perception
Jan 21 2021 |
Logged in as : candidate
Change font size

Introduction

Úvod

Toto je vzorek zkoušky EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.CZ). Pravidla a předpisy společnosti EXIN pro přezkušování se vztahují i na tuto zkoušku.

Otázky v této zkoušce mají vždy na výběr několik různých odpovědí a jejich celkový počet je 40. Každá z otázek má několik možných odpovědí, z nichž vždy pouze jedna je správná.

Maximální počet bodů, které je možné v této zkoušce získat, je 40. Každá správná odpověď má hodnotu 1 bodu. Ke složení této zkoušky potřebujete minimálně 26 bodů.

Čas pro dokončení zkoušky je 60 minut.

Hodně štěstí!

Copyright © EXIN Holding B.V. 2020. All rights reserved.
EXIN® is a registered trademark.

Question

1  of 40
Který typ týmu může přijít s těmi nejlepšími požadavky, architekturami a designem?

Question

2  of 40
Podle principů agility, jaké by mělo být tempo vývoje?

Question

3  of 40
Které je tvrzení z Agilního manifestu?

Question

4  of 40
Jedna osoba pracuje na kódu a další pozoruje a komentuje. Z času na čas si své role prohodí.

O jakou praxi se jedná?

Question

5  of 40
Kdo může přepsat (změnit) rozhodnutí vlastníka produktu?

Question

6  of 40
Kdo ví nejvíce o pokroku vůči business cíli nebo vydání (releasu)?

Question

7  of 40
Zákazník si hned na konci sprintu vyžádá zprávu, která shrnuje přidané funkce a zjištěné a odstraněné závady.

Kdo může tuto zprávu nejlépe připravit?

Question

8  of 40
Která je primární zodpovědnost scrum mastera, aby udržel Scrum tým na vrcholní úrovni produktivity?

Question

9  of 40
Vyšší management chce pravidelně provádět audit a kontrolovat tak, zda Scrum tým dodržuje postupy a principy Scrumu.

Kdo je v nejlepší pozici, aby takový audit prováděl?

Question

10  of 40
Blízko konce sprintu si vývojový tým si uvědomí, že nebude schopen dokončit uživatelské příběhy, ke kterým se zavázal.

Který je nejlepší postup pro vývojový tým?

Question

11  of 40
Který je nejúčinnější a nejefektivnější způsob přenosu informací vývojovému týmu a uvnitř něj?

Question

12  of 40
Během sprintu na jednom úkolu pracuje jeden člen vývojového týmu.

Kdo je zodpovědný za tento úkol?

Question

13  of 40
Tým přechází na Scrum. Již měli roli nazvanou koordinátor projektu, která podporuje interakce, odstraňuje překážky a funguje pro tým jako kouč procesů.

Jak by se tato role měla nazývat po přechodu?

Question

14  of 40
Jak dlouho by mělo Scrum týmu o pěti členech trvat, než dokončí plánování sprintu pro třítýdenní sprint?

Question

15  of 40
Co je sprint?

Question

16  of 40
Která je potenciálně vydatelná část produktu, která vzniká během sprintu?

Question

17  of 40
Proč je třeba denní scrum pořádat vždy na stejném místě a ve stejnou dobu?

Question

18  of 40
Člen vývojového týmu ze scrum týmu má pocit, že senior technický architekt z jiného scrum týmu by mohl mít užitečné postřehy a zpětnou vazbu o produktu.

Jaká je nejlepší událost k požádání o takovou zpětnou vazbu?

Question

19  of 40
V polovině sprintu tým dokončil všechny položky backlogu sprintu.

Jaký je nejlepší další postup?

Question

20  of 40
Backlog produktu je seřazený od nejcennějšího po nejméně cenný. Pro určení cennosti položky backlogu produktu existuje několik kritérií.

O jaká kritéria se jedná?

Question

21  of 40
Písmeno „S“ v akronymu INVEST znamená „malý“ (small).

Jaké položky na backlogu produktu by měly být malé?

Question

22  of 40
Scrum tým chce jasně definovat kontrolní seznam položek, které je nutné splnit před označením uživatelského příběhu za dokončený .

Který artefakt k tomu pravděpodobně použijí?

Question

23  of 40
Vlastník produktu chce, aby byl uživatelský příběh hotový za dva dny. Vývojový tým, který na příběhu pracuje, si myslí, že jeho dokončení bude trvat pět dnů. Scrum master má pocit, že by jeho dokončení mělo trvat tři dny. Odborník na tento předmět, který na podobných příbězích pracoval v minulosti, si myslí, že jde o maximálně jednodenní záležitost.

Čí odhad by měl být použit pro plánování?

Question

24  of 40
Scrum tým vybere položku backlogu produktu pro backlog sprintu.

Co musí vývojový tým udělat, aby položku backlogu produktu dokončil?

Question

25  of 40
Jak lze nejlépe popsat roli, kterou denní scrum hraje v monitorování Scrum projektu?

Question

26  of 40
Během denního scrumu se odpovídá na tři otázky. Která otázka je jednou z těchto tří?

Question

27  of 40
Scrum tým pracuje na projektu ve dvoutýdenních sprintech. Během schůzky pro plánování sprintu pro patnáctý sprint scrum master prohlásí:
„Z posledních dvanácti sprintů jsme viděli, že nemůžeme do dvou týdnů dodat potenciálně spustitelné přírůstky. Měli bychom trvání sprintu šestnáct prodloužit.“

Měla by být zvýšena doba trvání?

Question

28  of 40
Scrum tým odhaduje uživatelské příběhy. Scrum master navrhuje techniku plánovacího pokeru.

Jaký je proces plánovacího pokeru?

Question

29  of 40
Jak se story pointy přiřazují uživatelským příběhům při použití odhadování na základě podobnosti?

Question

30  of 40
V posledních 8 sprintech Scrum tým dokončil celkem 72 story pointů. Scrum tým je požádán, aby začal pracovat na novém projektu, který se odhaduje na 56 story pointů.

Kolik sprintů je potřeba k dokončení tohoto projektu?

Question

31  of 40
Často používanou nejlepší praxí je definovat uživatelské příběhy podle akronymu INVEST. Písmeno „S“ v akronymu INVEST znamená „malý“ (small).

Co musí být malé ohledně uživatelského příběhu ve sprintu?

Question

32  of 40
U sprintu se pokrok monitoruje v burn-down grafu.

Co ukazuje burn-down graf?

Question

33  of 40
Při kontrole burn-down baru si scrum master všiml, že spodek sloupce se mezi třetím a čtvrtým sprintem posunul nad vodorovnou osu.

Co se stalo ve třetím sprintu?

Question

34  of 40
Jaká je definice rychlosti (Velocity) týmu?

Question

35  of 40
Scrum tým používá nástěnku Kanban. Je dosažen limit sloupce pro rozdělanou práci na nástěnce Kanban.

Pokud k tomu dojde, co by se mělo udělat?

Question

36  of 40
Jaká je klíčová výhoda informačních radiátorů?

Question

37  of 40
Scrum tým si uvědomí, že se možná zpozdí s dodávkou součásti, na kterou čeká jiný Scrum tým.

Které fórum je nejlepší k projednání tohoto problému a nalezení řešení?

Question

38  of 40
Jak by měla být určena definice „hotovo“, když na jednom produktu pracuje více scrum týmů?

Question

39  of 40
Který typ kontraktu je adaptivní a dobře odpovídá způsobu práce Scrumu?

Question

40  of 40
Co poskytne při nastavování agilního pracovního prostoru největší hodnotu pro týmovou spolupráci?