Questionmark Perception
Mei 11 2021 |
Ingelogd als : kandidaat
Lettergrootte aanpassen

Inleiding

Inleiding

Dit is het EXIN Agile Scrum Master (ASM.NL) examen. Op dit examen is het Reglement voor de Examens van EXIN van toepassing.

Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft een aantal antwoorden, waarvan er één correct is.

Het maximaal aantal te behalen punten is 40. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. U hebt 26 punten of meer nodig om te slagen.

De beschikbare tijd is 90 minuten.

Veel succes!

Copyright © EXIN Holding B.V. 2020. All rights reserved.
EXIN® is a registered trademark.

Vraag

1  van 40
Examenspecificatie 1.1.1

Uw bedrijf zit in de problemen. Klanten klagen over de trage reactietijd bij wijzigingsverzoeken en er is recent een aantal belangrijke ontwikkelprojecten mislukt omdat niet aan de specificaties was voldaan. De meeste teams zijn van deze situatie op de hoogte en sommige Development Teams zijn Scrum al gaan testen.

Wat kunt u nu het beste doen?

Vraag

2  van 40
Examenspecificatie 1.1.2

De Product Owner wil twee releases in het project uitbrengen: één halverwege het project en één aan het einde van het project. De Scrum Master geeft aan dat dit niet uitmaakt.

Waarom zegt de Scrum Master dit?

Vraag

3  van 40
Examenspecificatie 1.2.1

Na de eerste week van een Sprint van vier weken realiseert het Development Team zich dat ze nog niet de helft van de items in de Sprint Backlog zullen kunnen opleveren. De Product Owner is hier niet blij mee, omdat de klant het merendeel van die features bij de release aan het einde van de Sprint verwacht.

Wat kan de Scrum Master het beste doen?

Vraag

4  van 40
Examenspecificatie 1.3.1

Lees de volgende bewering:

Zakelijke vereisten kunnen elk moment veranderen. Door alleen het noodzakelijke werk te doen om een vereiste stap als voltooid te beschouwen, kan een projectteam daarom tijd en moeite besparen.

Van welke Agile-methode is dit de beste omschrijving?

Vraag

5  van 40
Examenspecificatie 2.1.1

Tom is een Scrum Master. Tijdens een Sprint beseft hij dat het team geen potentieel verzendbaar (potentially shippable) product zal kunnen leveren aan het einde van de Sprint. Hij vermoedt dat dit komt doordat het team niet alle code reviewt voordat ze deze inchecken.

Wat moet Tom doen om te voorkomen dat dit probleem zich opnieuw voordoet?

Vraag

6  van 40
Examenspecificatie 2.2.2

Twee Scrum-teams die voorheen werkzaam waren bij verschillende organisaties, moeten na een fusie samenwerken aan een project. De Scrum Master vreest voor onvoldoende communicatie en transparantie tussen de teams.

Wat is de beste optie voor de distributie van de teams?

Vraag

7  van 40
Examenspecificatie 2.1.1

Is het goed gebruik om de rollen van Scrum Master en Product Owner te combineren?

Vraag

8  van 40
Examenspecificatie 2.1.2

Tijdens de Sprint Retrospective ontdekt het Development Team dat hun Snelheid (Velocity) veel te laag ligt. Uit een snelle analyse door de Scrum Master komt naar voren dat de Sprints de verkeerde lengte hebben. Het Development Team is het hier echter niet mee eens. De Scrum Master coacht de leden van het Development Team zodat ze zelf de lengte kunnen bepalen.

Wie moet de lengte van de Sprint bepalen als ze het niet eens worden?

Vraag

9  van 40
Examenspecificatie 2.1.3

Ieder team moet een Scrum Master hebben.

Wat zou de beste kortetermijnoplossing zijn als er geen Scrum Master beschikbaar is?

Vraag

10  van 40
Examenspecificatie 2.2.1

Welke manier om bij conflicten te bemiddelen komt overeen met de adviezen in de Scrum Guide?

Vraag

11  van 40
Examenspecificatie 2.2.2

Een teammanager zet een nieuw project op en zijn team zal worden gedistribueerd. Een aantal teamleden werkt in het Verenigd Koninkrijk en een aantal in India. Voorbereidingen zoals het vergelijken van PDI-scores zijn al afgerond.

Welke stap is nu nodig om voor samenhang in het team te zorgen?

Vraag

12  van 40
Examenspecificatie 2.2.3

Sue is Scrum Master van een heel succesvol en gemotiveerd team. Ze maken gebruik van Scrum-processen en delen daarom kennis in Scrums ingebouwde communicatieplatforms.

Welke andere manieren om kennis te delen kan Sue voorstellen?

Vraag

13  van 40
Examenspecificatie 2.3.1

U werkt in een Scrum-team. Uw Product Owner vraagt wie de rol van Scrum Master op zich neemt, maar uw team heeft nog geen keuze gemaakt. U biedt zich aan, omdat u de enige bent die Scrum-training heeft gevolgd.

Uw Product Owner besluit echter dat het minst ervaren teamlid de rol van Scrum Master moet krijgen.

Waarom is dit geen goed idee?

Vraag

14  van 40
Examenspecificatie 2.3.1

Er zijn een paar veelvoorkomende valkuilen bij de selectie van een Product Owner:
  • De Product Owner wil de kwaliteit van een aantal vereisten verlagen om op tijd klaar te zijn.
  • De Product Owner hoort bij een team op een andere locatie en heeft geen direct contact met de ontwikkelaars.
  • De Product Owner voert de druk op het team te hoog op, wat burn-outs kan veroorzaken.
  • De Product Owner laat iemand anders de beslissingen nemen (en wijst vervolgens diens beslissingen af).
Een van deze mogelijke valkuilen kan toch tot een succesvolle oplevering leiden, zo lang de Product Owner betrokken blijft bij het project en een goede relatie met het team opbouwt.

In welk scenario kun je succes verwachten?

Vraag

15  van 40
Examenspecificatie 2.3.1

Tijdens de Daily Scrum wijst de Product Owner taken aan ontwikkelaars toe en de bijeenkomst duurt altijd langer dan 15 minuten.

Wat kan de Scrum Master hier het beste aan doen?

Vraag

16  van 40
Examenspecificatie 3.1.1

Wanneer wordt de Definition of Done voor het eerst door een Development Team gebruikt?

Vraag

17  van 40
Examenspecificatie 3.1.2

Lees de volgende User Story:

Als medewerker data-invoer wil ik een goede gebruikersinterface om klantfacturen te maken, zodat ik snel kan werken.

Bevat deze User Story voldoende informatie voor de Sprint Backlog?

Vraag

18  van 40
Examenspecificatie 3.1.3

Er zijn altijd dingen die gebruikers en ontwikkelaars pas kunnen bedenken wanneer ze zien hoe het systeem vorm krijgt.

Hoe heten features die niet vooraf kunnen worden bepaald?

Vraag

19  van 40
Examenspecificatie 3.2.1

Scrum maakt gebruik van drie planningsniveaus:
  • De Roadmap
  • De Releases
  • De Sprints
Wat betekent iteratieve planning?

Vraag

20  van 40
Examenspecificatie 3.2.2

De Product Owner en het Development Team zijn het met elkaar oneens tijdens de Sprint Planning-bijeenkomst. De Product Owner vindt dat de ontwikkelaars de items en hun capaciteit te pessimistisch hebben ingeschat en daardoor te weinig items voor de Sprint hebben geselecteerd.

Welke actie kan de Scrum Master het beste ondernemen?

Vraag

21  van 40
Examenspecificatie 3.3.1

Wanneer de User Story's van het Release-plan zijn geschat, worden ze in taken opgesplitst op een Sprint-planning.

User Story's worden in een andere meeteenheid geschat dan taken op de Sprint-planning.

In welke meeteenheid worden de taken op de Sprint-planning geschat?

Vraag

22  van 40
Examenspecificatie 3.3.2

Welke rol heeft de Scrum Master bij een Sprint-planning-sessie?

Vraag

23  van 40
Examenspecificatie 3.3.3

Tijdens de haalbaarheidsfase van een project zit de planningsschatting er meestal wel 60% tot 160% naast.

Hoe heet de ontwikkeling van de mate van onvoorspelbaarheid in de loop van een project?

Vraag

24  van 40
Examenspecificatie 3.3.4

De Product Owner en de Scrum Master bespreken twee verschillende versies van een project. Een versie van het project bevat meer features en biedt meer waarde dan de andere, maar is ook veel duurder door de langere ontwikkeltijd. De Product Owner en de Scrum Master willen de twee versies vergelijken en daarbij de Internal Rate of Return (IRR) laten meewegen.

Welke informatie levert de berekening van de IRR op?

Vraag

25  van 40
Examenspecificatie 3.4.1

Een team heeft aan het eind van een iteratie onvoltooide Story's.

Wat moet er voor het begin van of tijdens de iteratie worden gedaan?

Vraag

26  van 40
Examenspecificatie 3.4.2

Jeff is een Scrum Master bij een bedrijf dat factureringssoftware ontwikkelt. Hij is op zoek naar een nieuwe manier om in beeld te brengen hoe zijn team vordert met de geplande functionaliteit van een Release.

Hij wil een vak met de naam van het Theme, het aantal Story's in het Theme, het aantal Story Points of Ideal Days voor die Story's en het percentage voltooide Story Points.

Wat wordt hier beschreven?

Vraag

27  van 40
Examenspecificatie 3.4.3

Uw team heeft onderschat hoeveel werk er nog gedaan moet worden in een iteratie.

Wat kan er op de Burn-Down chart te zien zijn?

Vraag

28  van 40
Examenspecificatie 3.5.1

Maken issues en bugs deel uit van een Scrum-ontwikkelproces?

Vraag

29  van 40
Examenspecificatie 4.1.1

Zelfs bij grote ontwikkelprojecten wordt aanbevolen om maar één Product Backlog per product te gebruiken.

Hoe kan de grootte van de Product Backlog het beste worden beperkt, zodat hij efficiënt te beheren blijft?

Vraag

30  van 40
Examenspecificatie 4.1.2

Er zijn meerdere verschillen tussen Scrum-of-Scrums-bijeenkomsten en Daily Scrums.

Wat is een voorbeeld van een verschil tussen een Scrum-of-Scrums-bijeenkomst en een Daily Scrum?

Vraag

31  van 40
Examenspecificatie 4.2.1

De Agile Scrum-aanpak is niet geschikt voor alle projecten.

In welk geval is Scrum de beste optie?

Vraag

32  van 40
Examenspecificatie 4.2.2

Hoeveel bedrijfsmiddelen uw team nodig heeft hangt af van de omvang van een project. Personeel is zo'n bedrijfsmiddel.

Welke uitspraak over teamgrootte is waar?

Vraag

33  van 40
Examenspecificatie 4.3.1

Olivia is een Scrum Master bij een bedrijf voor games software. Ze zijn bezig van een Watervalmodel over te stappen op Scrum.

Olivia probeert in haar bedrijf het verlangen (Desire) te vergroten om met Scrum te werken.

Wat moet ze doen?

Vraag

34  van 40
Examenspecificatie 5.1.1

ADAPT' is een acroniem voor de activiteiten in een Agile-transitieplan. De eerste 'A' staat voor Awareness (bewustzijn).

Waarom is Awareness belangrijk als eerste stap bij de introductie van Agile?

Vraag

35  van 40
Examenspecificatie 5.1.2

Een bedrijf heeft ontdekt dat het huidige proces geen acceptabele resultaten oplevert. Overstappen naar Scrum lijkt een goede oplossing, omdat de meeste concurrenten Scrum al met groot succes toepassen.

De CEO heeft er haast achter gezet en is ook met belanghebbenden in gesprek over zijn plannen. De meeste werknemers willen graag meer over Agile leren.

Wat is de volgende stap in het overgangsproces?

Vraag

36  van 40
Examenspecificatie 5.1.3

Uw collega is een scepticus en verzet zich tegen verandering.

Welke van de volgende benaderingen is geschikt om met zijn weerstand om te gaan?

Vraag

37  van 40
Examenspecificatie 5.2.1

Een Scrum-team moet zichzelf organiseren rondom uitdagingen, binnen de door het management gezette grenzen en beperkingen.

Welke taak heeft het management in deze context?

Vraag

38  van 40
Examenspecificatie 5.2.2

Multidisciplinaire teams hebben voordelen ten opzichte van teams in traditionele ontwikkelprojecten.

Wat is één van deze voordelen?

Vraag

39  van 40
Examenspecificatie 5.3.1

In het Agile Manifesto wordt een aantal culturele aspecten genoemd. Deze dragen bij aan een succesvolle start met Agile-ontwikkeling.

Welke van de volgende waarden staat niet in het Manifesto?

Vraag

40  van 40
Examenspecificatie 5.3.2

Paula is Scrum Master bij een bedrijf in asset management software. Ze wil dat haar team gezamenlijk aan eenzelfde doel voor een project werkt en de uitdagingen overwint waarmee ieder team bij een lastige opdracht te maken krijgt.

Wat probeert ze te bereiken?