Questionmark Perception
Sep 21 2021 |
Ingelogd als : kandidaat
Lettergrootte aanpassen

Inleiding

Inleiding

Dit is het VeriSM™ Foundation (VERISMF.NL) voorbeeldexamen. Op dit examen is het Reglement voor de Examens van EXIN van toepassing.

Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft een aantal antwoorden, waarvan er één correct is.

Het maximaal aantal te behalen punten is 40. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. U hebt minimaal 26 punten nodig om te slagen.

De beschikbare tijd is 60 minuten.

Veel succes!

Copyright © EXIN Holding B.V., 2021. All rights reserved.
EXIN® is a registered trademark.
VeriSM™ is a registered trademark of IFDC.
SIAM™ is a registered trademark.

Vraag

1  van 40
Wat is de beste omschrijving van shadow behavior?

Vraag

2  van 40
Hoe gaat governance door een organisatie?

Vraag

3  van 40
Nieuwe technologie heeft veranderingen in organisaties teweeggebracht.

Wat is hier een voorbeeld van?

Vraag

4  van 40
Digitale transformatie vraagt om een nieuwe benadering van servicemanagement in organisaties.

Bij wie ligt het eigenaarschap van servicemanagementprincipes in een organisatie?

Vraag

5  van 40
Wat is de beste omschrijving van organisatiecultuur?

Vraag

6  van 40
Wat is het belangrijkste element in het tot stand brengen van een cultuur van dienstverlening?

Vraag

7  van 40
Wat is de belangrijkste activiteit in de rol van een leider?

Vraag

8  van 40
Emotionele intelligentie bepaalt twee belangrijke competenties: persoonlijke en sociale competenties.

Welke twee vaardigheden behoren tot de sociale competentie?

Vraag

9  van 40
Hoe wordt een professional genoemd die over zowel diepgaande als brede kennis moet beschikken?

Vraag

10  van 40
Wat is de laatste fase in teamformatie?

Vraag

11  van 40
Er bestaat een gevaar dat teams in silo's gaan werken.

Wat moet het management doen om dit te voorkomen?

Vraag

12  van 40
Voor succesvol verwachtingsmanagement is helderheid nodig over wat er verwacht wordt.

Hoe kan helderheid worden verkregen?

Vraag

13  van 40
Wat is een van de vijf elementen van communicatie die moet worden overwogen?

Vraag

14  van 40
Wat is de eerste belangrijke stap in Kotter's Organizational Change Management (OCM)-model?

Vraag

15  van 40
Welk onderdeel van het VeriSM™-model bepaalt door kaders (guardrails) of grenzen te stellen welke managementactiviteiten of -praktijken nodig zijn om aan de governance-vereisten te voldoen?

Vraag

16  van 40
Na het op de markt brengen van een nieuw product of nieuwe dienst levert de service provider doorlopend ondersteuning aan consumenten bij het gebruik.

Welke fase van het VeriSM™-model beschrijft deze ondersteuning?

Vraag

17  van 40
Traditioneel servicemanagement wordt geherdefinieerd door VeriSM™.

Wat is hiervoor de belangrijkste reden?

Vraag

18  van 40
Wat onderscheidt VeriSM™ van andere IT-servicemanagementbenaderingen?

Vraag

19  van 40
VeriSM™ introduceert het concept van de management mesh. Hierin worden de vier elementen capaciteit, managementpraktijken, omgeving en opkomende technologieën gecombineerd om producten en diensten te maken en te leveren.

In welk onderdeel moeten raamwerken als ITIL of methodologieën als COBIT worden opgenomen?

Vraag

20  van 40
De management mesh kan pas worden gebouwd wanneer de governance van de organisatie en de servicemanagementprincipes duidelijk zijn.

Wat moet er nog meer worden ontwikkeld voordat de management mesh wordt gebouwd?

Vraag

21  van 40
Wat is een van de doelen van de fase Definiëren van het VeriSM™-model?

Vraag

22  van 40
Waarom is testen een belangrijk onderdeel van de fase Produceren?

Vraag

23  van 40
Welke activiteit is onderdeel van de fase Leveren?

Vraag

24  van 40
Wat gebeurt er tijdens de activiteit Registreren (Record) in de fase Ondersteunen?

Vraag

25  van 40
Welke stappen beschrijven op hoog niveau het proces voor het aanpassen van het VeriSM™-model?

Vraag

26  van 40
Tijdens de fase Definiëren van het VeriSM™-model ontstaat een definitie van hoe een goede service eruit moet zien.

Tijdens welk proces vindt deze activiteit plaats?

Vraag

27  van 40
Wat is het doel van het meten van diensten?

Vraag

28  van 40
Een organisatie groeit snel en neemt daarom al haar processen opnieuw onder de loep. Ze ontdekken dat het testen veel risico's met zich meebrengt. Ze willen zorgen dat er zo min mogelijk kosten ontstaan door het laat ontdekken van integratie- en testfouten.

Welke managementpraktijk zou dit issue het beste aanpakken?

Vraag

29  van 40
Hoe kan Agile worden ingezet ter ondersteuning van servicemanagement?

Vraag

30  van 40
Hoe voegt DevOps waarde toe aan servicemanagementpraktijken?

Vraag

31  van 40
Wat is de laag tussen consument en leverancier (provider) bij Service Integration and Management (SIAM)?

Vraag

32  van 40
In Lean worden verschillende soorten verspilling (waste) onderscheiden.

Welk soort verspilling is “op een hoger kwaliteitsniveau produceren dan door de klant gevraagd wordt”?

Vraag

33  van 40
Shift Left is een benadering waarbij de ontwikkeling, levering en ondersteuning van een oplossing naar een eerder stadium van de levenscyclus worden gebracht om efficiëntie te verhogen, kosten te besparen en klantfocus te verbeteren.

Welke activiteit is geen kenmerk van Shift Left?

Vraag

34  van 40
Wat is een voorbeeld van gebruikerservaring (User Experience, UX)?

Vraag

35  van 40
Welke positieve gevolgen heeft Continuous Delivery voor de processen van wijzigingsbeheer (change control)?

Vraag

36  van 40
De technologie verandert in rap tempo, met aanzienlijke uitdagingen voor servicemanagement tot gevolg.

Wat is in het algemeen een uitdaging voor servicemanagement?

Vraag

37  van 40
Wat is een belangrijk voordeel van cloud?

Vraag

38  van 40
Een organisatie besluit een SaaS-oplossing te gebruiken om hun nieuwe Internet of Things (IoT)-monitoringsapparatuur aan te sturen.

Wat is vanuit het oogpunt van servicemanagement de belangrijkste overweging?

Vraag

39  van 40
Welk voordeel geeft Robotic Process Automation (RPA) in servicemanagementprocessen?

Vraag

40  van 40
Een organisatie wil loskomen van een modus van constant brandjes blussen en overgaan op een proactieve modus.

Op welk(e) element(en) van het VeriSM™-model moet de organisatie zich eerst richten?